poslední aktualizace 2. 9. 2022

Stravování studentů GMH

 

Stravování studentů gymnázia je zajištěno ve školní jídelně partnerské ZŠ Na Planině. Jídelna sídlí přímo v areálu školy.

 

Adresa: Školní jídelna při ZŠ, Na Planině 1393, 140 00 Praha 4

Vedoucí školní jídelny: Ivana Froňková

Vedoucí kuchařka: Anežka Koubíčková

Telefon: 220 104 428

E-mail: jidelna@planina.cz

Jídelní lístek a objednávky obědů: stránka školní jídelny ZŠ Na Planině na serveru "www.jidelna.cz"

Přihlášení studenta ke stravování

Zájemci o stravování podají vedoucí školní jídelny závaznou přihlášku ke stravování. Současně zakoupí čip v ceně 150 Kč.

Podáním přihlášky a zakoupením karty je strávník přihlášen ke stravování.

Trvalé odhlášení ze stravování je nutné ohlásit vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Placení obědů

Platbu za obědy lze provádět jednorázovým bankovním převodem nebo trvalým bankovním příkazem, ve zcela výjimečných případech je možné obědy také platit hotově formou opakovaných jednorázových vkladů.

K bezhotovostním platbám slouží účet školní jídelny č. 3913706319/0800. K identifikaci platby slouží variabilní symbol, který studentovi nebo jeho rodičům sdělí vedoucí školní jídelny.

Stravné musí být zaplaceno do 25. dne předcházejícího měsíce (výjimkou je začátek školního roku v září).

Cena obědů pro studenty GMH je v současné době (září 2022) 35 Kč.

Odhlašování obědů a nepřítomnost studenta ve škole

Obědy lze dočasně odhlásit (například v případě nemoci, rodinné rekreace nebo jiné nepřítomnosti studenta ve škole) čtyřmi způsoby:

na stránce školní jídelny

osobně u vedoucí školní jídelny

telefonicky na čísle 220 104 428

prostřednictvím e-mailu jidelna@planina.cz
Uveďte jméno, zkratku gymnázia ("GMH"), třídu a dny, na které oběd odhlašujete.

Obědy je nutné odhlásit nejpozději den předem do 14:00. Ve zcela výjimečných případech (náhlé onemocnění studenta) je možné oběd odhlásit osobně nebo telefonicky (nikoliv prostřednictvím www stránek ani e-mailem) ještě tentýž den do 7:30.

Obědy studentů jsou dotovány ze státního rozpočtu. Student má podle zákona nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti.

Výdej obědů

Obědy se vydávají v době od 11:30 do 14:00. U výdejního okénka student přiloží čip ke snímači, který informuje obsluhu u výdeje o tom, zda je oběd na daný den zaplacený, případně kterou ze dvou nabídek jídel si student zvolil.

Stravovací karta je nepřenosná, studenti si ji tedy nemohou navzájem půjčovat. Ztrátu karty je nutné ihned nahlásit vedoucí jídelny, aby karta nemohla být někým cizím zneužita.

Výběr ze dvou jídel

Vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek mají strávníci možnost volby z nabídky dvou hlavních jídel.

Studenti, kteří mají zájem o nabídku číslo 1, nemusí nic objednávat, tato nabídka je každému strávníkovi automaticky přiřazena jako výchozí.

Studenti, kteří mají zájem o nabídku číslo 2, si mohou toto jídlo objednat dvěma možnými způsoby:

na stránce školní jídelny

pomocí své stravovací karty u snímače s klávesnicí a monitorem, který umístěn v jídelně

Jídlo č. 2 je možné předem objednat na všechny dny, na něž je zveřejněn jídelní lístek, nejpozději však týden předem. Pozdější objednávky (méně než týden před daným obědem) bohužel není možné přijmout.

Objednávky na stránce jídelny

Stránka jídelny ZŠ Na Planině je součástí serveru www.jidelna.cz. Na této stránce najdete nejen jídelní lístek, ale po přihlášení zde můžete obědy odhlašovat a také volit z nabídky jídel.

Každý strávník obdrží od vedoucí školní jídelny přihlašovací jméno a vstupní heslo, s nímž se lze přihlásit na stránku. Po prvním přihlášení je uživatel vyzván ke změně počátečního hesla na heslo trvalé (které si uživatel sám zvolí). Přihlašovací jméno a heslo je nutné si důkladně zapamatovat nebo někam poznamenat.

Možnost odhlášení oběda končí nejpozději den předem ve 14:00.