poslední aktualizace 27. 8. 2022

Pedagogický sbor GMH

Odkaz u jména vede k mailové adrese (zpravidla v podobě přijmeni@gymh.cz).

Pro komunikaci studentů a rodičů se všemi pedagogy doporučujeme především školní informační systém Edupage.

jméno vyučuje  kde sídlí telefon  další údaje
Mgr. Jiřina Blažková Čj  kabinet Čj 220 104 431  výchovná poradkyně  
PhDr. Lucie Černá  Čj kabinet Bi 220 104 440 třídní profesorka 1.B
Mgr. Eva Dusová D, ZSV kabinet D 220 104 442 třídní profesorka 1.A
Mgr. Patrik Herdics D kabinet D 220 104 442  
RNDr. Miloslav Jireš M, F kabinet M 220 104 439 třídní profesor 4.A
Ing. Radmila Kapasná Ch kabinet Ch 220 104 436  
Mgr. Svatava Klemová Nj, Čj kabinet D 220 104 442  
Mgr. Miroslava Klučinová  Čj, Aj kabinet Hv 220 104 444  
Mgr. Martina Kučerová  M, F kabinet M 220 104 439 třídní profesorka 3.A
Mgr. Vendulka Linhartová  Frj kabinet jazyků 2  220 104 434  
Ing. Jana Kuklová IVT, M kabinet Bi 220 104 440  
PaedDr. Dušana Maleninská  Vv kabinet Vv 220 104 435  
RNDr. Miroslav Maleninský Bi kancelář ZŘ 220 104 423 zástupce ředitele
Mgr. Hana Neckář Vyšovan  Aj, Šj  kabinet jazyků 2 220 104 434  
Raul Ricardo D'Marco Odreman  Šj kabinet Z 220 104 443  
PaedDr. Jitka Neumanová  Bi, Tv kabinet Bi 220 104 440 třídní profesorka 3.B
Mgr. Filip Novák Čj, Nj ředitelna 220 104 424 ředitel školy
Mgr. Petra Novotná  Aj kabinet jazyků 1 220 104 441  
Mgr. Megan Pirunčíková  Aj kabinet jazyků 1 220 104 441 lektorka Aj
Mgr. Jaroslav Pospíšil Tv kabinet F 220 104 438  
Mgr. Zdeněk Pospíšil M, Tv kabinet Tv 220 104 445  
Mgr. Dana Rejlková  Aj kabinet jazyků 1 220 104 441  
Alice Rösnerová Nj kabinet jazyků 1  220 104 441  
Mgr. Jana Rybínová Z, Tv kabinet Tv 220 104 445 třídní profesorka 2.A
Ing. Lenka Suchánková IVT, M kabinet F 220 104 438  
Mgr. Pavlína Strnadová Ch kabinet Ch 220 104 436 třídní profesorka 4.B
Mgr. Irena Šimková Nj kabinet Bi 220 104 440 třídní profesorka 2.B
Mgr. Ivana Šímová Fj kabinet jazyků 2 220 104 434  
Damian Solanes Aj, Šj kabinet jazyků 1 220 104 441  
Mgr. Ondřej Žák Hv kabinet Hv 220 104 444