Gymnázium Milady Horákové

 

poslední aktualizace 2. 6. 2024

Informace pro studenty nastupujícího 1. ročníku
ve školním roce 2024/2025

Úvodní schůzka rodičů

Úvodní setkání rodičů s vedením a pedagogy Gymnázia Milady Horákové se tradičně koná koná ve druhé polovině června.

Schůzka rodičů studentů budoucích 1. ročníků se v roce 2024 koná
ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 18:00
.

Schůzka se koná v přízemí v učebně M01. Návštěvníci Dne otevřených dveří ji znají jako místo setkání s vedením školy.

Pozvánku ke schůzce rodičům zašleme také e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce (nikoliv přes DiPSy).

Během schůzky rodiče obdrží základní informace o studiu a prvních týdnech nového školního roku.

Všechny rodiče zároveň žádáme, aby ve spolupráci s uchazeči vyplnili následující dotazník:

Dotazník pro studenty budoucího 1. ročníku GMH 2024

Hlavním cílem dotazníku je vyjádření zájmu o volbu druhého cizího jazyka (prvním je povinně angličtina) a volbu mezi hudební a výtvarnou výchovou (na rozdíl od základní školy si studenti gymnázia volí jen jeden z těchto předmětů).

Dotazník má podobu formuláře MS Forms, některé jeho otázky jsou povinné, jiné nikoliv. V první části uvedete identifikační údaje uchazeče včetně kódu z přijímacího řízení, abychom měli jistotu, že dotazník nevyplnil někdo cizí.

Dále máte nepovinnou možnost doplnit či opravit údaje o uchazeči a zákonném zástupci uvedené v přihlášce.

Vedle povinného uvedení volby druhého cizího jazyka a hudební či výtvarné výchovy je možné v dotazníku uvést i zájmy a záliby studenta, důvod volby GMH a případné další sdělení před zařazením do příslušné třídy a skupiny.

Dotazník prosím vyplňte do termínu úvodní schůzky 20. 6. 2024. Nebude-li to ze závažných důvodů možné, vyplňte ho nejpozději do 30. 6. 2024. Informace jsou pro nás velmi důležité pro rozdělení studentů do tříd a plánování výuky dalšího v příštím školním roce.

Jestliže dotazník vyplníte vícekrát, jako závaznou budeme brát poslední odeslanou verzi vašich odpovědí.

Učebnice pro 1. ročník

Studenti středních škol už nedostávají učebnice ve škole (jako je tomu na ZŠ nebo na nižším stupni víceletého gymnázia), ale sami si je kupují - v prodejnách, v bazarech nebo od studentů z vyšších ročníků. Počátkem každého školního roku škola stanoví, jaké učebnice (a případné další pomůcky) mají mít studenti v jednotlivých předmětech k dispozici. V některých případech (například pro studium jazyků) bývají učebnice stanoveny jednoznačně, v jiných případech mohou být stanoveny alternativní tituly, z nichž si student jeden zvolí.

Seznam požadovaných učebnic studenti obdrží od svých profesorů.

Počátkem září v případě zájmu můžeme uspořádat prodejní burzu, na níž budou moci studenti vyšších ročníků prodat učebnice svým mladším kolegům. Dodáváme, že v posledních letech byl o burzu jen minimální zájem, protože studenti své "obchodní transakce" čím dál více řeší přes sociální sítě.

Nemusíte se obávat, že požadavky na učebnice budou studentům sděleny "ze dne na den". Každý vyučující je dostatečně příčetný a dokáže pochopit, že požadované pomůcky nelze sehnat do druhého dne. V žádném případě se tedy nemusíte obávat, že druhý den výuky budou studenti sankcionováni za to, že jim některá z předepsaných učebnic chybí.
(Na druhou stranu ovšem předpokládáme, že studenti nebudou s nadílkou učebnic čekat až na Mikuláše.)

Zahájení školního roku a úvodní soustředění studentů 1. ročníku

Školní rok studenti zahájí tradičně - první den proběhne "normálně" ve škole tak, jak odjakživa bývalo zvykem. V prvních dnech se studenti seznámí se školou a s jednotlivými profesory.

Teprve pak poskytujeme studentům 1. ročníku možnost, aby se navzájem poznali a seznámili se se svým třídním profesorem i v méně formálním prostředí, než jsou školní učebny. Toto "úvodní soustředění" se koná mimo Prahu a trvá zpravidla tři dny. Jeho náplní bývá turistika, sport a cokoliv dalšího, co si studenti nebo jejich třídní profesor vymyslí.

V průběhu tohoto soustředění rozhodně nepořádáme žádné povinné "psychohrátky", "testy osobnosti" či jakýsi násilně organizovaný "teambuliding" a další "moderní" umělé aktivity, které nemusí být každému příjemné. Navíc se domníváme, že jejich přínos není nijak oslňující. O to větší prostor mají studenti pro vlastní nápady. Cílem je "pouze" na pár dní opustit školu, pobýt v přírodě, trochu se pobavit, lépe poznat své spolužáky i svého třídního a nebýt si navzájem cizí. A to opravdu není málo...

 

Takže...

Hodně štěstí nejen ve studiu!

A mimochodem, maturita vás čeká už v květnu 2028...