poslední aktualizace 7. 1. 2021

Vybavení školy

 

Bližší představu o areálu školy a jejím vybavení získáte v naší fotogalerii.

Areál školy

Studenti gymnázia mohou využívat celý areál školy včetně sportovišť. K dispozici jim jsou zamykatelné šatnové skříňky v chodbě u hlavního vchodu.

Základem hygienického zázemí jsou rekonstruovaná WC vybavená tekutým mýdlem a elektrickými vysoušeči rukou. Při výuce tělesné výchovy jsou v šatnách k dispozici i sprchy.

Stravování studentů gymnázia je zajištěno v nově rekonstruované školní jídelně ZŠ Na Planině. Studenti mají možnost volby ze dvou jídel. Objednávky a odhlašování jídel je možné provádět i prostřednictvím internetu.

Vybavení pro výuku

Všechny učebny gymnázia jsou vybaveny počítačem (s připojením na internet) a dataprojektorem.

 

Výuka českého jazyka standardně probíhá v kmenových učebnách, škola má k dispozici bohatou knihovnu, výkladové slovníky, Pravidla českého pravopisu a další obvyklé pomůcky pro výuku mateřského jazyka.

Cizí jazyky se vyučují ve standardních učebnách. K výuce jsou připraveny slovníky, didaktické pomůcky k výuce gramatiky, kolekce poslechových nahrávek či videopořadů a další praktické pomůcky (mapy, literární díla v originále ap.)

Výuka dějepisu probíhá v odborné učebně dějepisu nebo v kmenových učebnách. Profesoři při ní budou využívat především historickou literaturu, nástěnné obrazy a nahrávky pořadů věnovaných naší i světové historii. Výjimečně nadstandardní podmínky pro výuku moderních českých a československých dějin poskytuje i naše knihovna a Studijní a informační centrum Milady Horákové, kde studenti mají k dispozici unikátní historické materiály věnované moderním dějinám.

Také zeměpis má k dispozici odbornou učebnu vybavenou bohatou kolekcí map, videopořadů a dalších pomůcek.

Předmět věnovaný základům společenských věd využívá všech dostupných pomůcek od literatury přes audiovizuální pořady až k různým typům sdělovacích médií.

Výjimečně kvalitní zázemí má výuka matematiky, protože na partnerské ZŠ Na Planině se rozšířená výuka tohoto předmětu praktikuje už 40 let. Studenti jistě ocení nejen spoustu názorných pomůcek, ale také bohatou sbírku odborné matematické literatury.

K výuce fyziky je k dispozici odborná učebna, jejíž zázemí je vybaveno nejen bohatou kolekcí demonstračních pomůcek, ale také měřicími přístroji a dalšími pomůckami pro praktická cvičení.

Také výuka chemie probíhá ve specializované odborné učebně. K výuce a především pro potřeby laboratorních prací jsou k dispozici potřebné chemikálie, laboratorní sklo a další obvyklé vybavení.

Biologie má také k dispozici odbornou učebnu vybavenou bohatou kolekcí přírodnin, odborné literatury a výukových prezentací. Při praktických cvičeních jsou využívány kvalitní studentské mikroskopy.  Bohaté možnosti pro praktickou část výuky skýtá i venkovní areál s pestrou nabídkou dřevin včetně postupně budované kolekce našich i cizokrajných jehličnanů.

Učebna výtvarné výchovy je vybavena nejen obvyklými výtvarnými potřebami, ale také komorovou keramickou pecí. K dispozici je i rozsáhlá sbírka videopořadů a výukových prezentací věnovaných dějinám výtvarného umění.

K výuce hudební výchovy slouží učebna vybavená nejen klavírem a dalšími hudebními nástroji, ale také audiovizuální sestavou umožňující kvalitní reprodukci hudebních děl z CD, kazet, mp3 i vinylových desek. Studenti učebnu využijí nejen při samotné výuce, ale také, budou-li mít zájem, k práci v pěveckém sboru.

Výuka tělesné výchovy má k dispozici především dvě nově rekonstruované tělocvičny. Větší z nich umožňuje hry obvyklých sálových kolektivních sportů (basketbal, volejbal, florbal, malá kopaná...), menší slouží především k výuce gymnastiky a k nácviku herních prvků. Součástí komplexu tělocvičen je i posilovna. Za příznivého počasí probíhá výuka tělesné výchovy na novém venkovním sportovišti, jehož základem je velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Dále jsou k dispozici dvě nová hřiště s umělým povrchem, standardní atletický ovál a doskočiště pro skok daleký. Školní hřiště mohou studenti využívat i ve svém volném čase.

Učebna informatiky je vybavena 16 počítači. Na všech počítačích je instalován OS Windows 7, kancelářský balík Office a některé další programy.