poslední aktualizace 15. 5. 2024

Ze života gymnázia

Na této stránce zveřejňujeme zprávy ze školních akcí a další informace o dění na gymnáziu. Odkazy zpravidla vedou na soubor fotografií v naší galerii.

 

Školní rok 2023/2024

Rychlé nohy se míhaly nad sítí 14. 5. 2024 při nohejbalovém turnaji.

Poslední zvonění posledním pamětníkům temných covidových časů na GMH zaznělo 30. 4. 2024.

Přijímací zkoušky do budoucího prvního ročníku se letos konaly 12. 4. a 15. 2024.

Růže z maturitního plesu ještě nestihly uvadnout, když jejich majitelé usedli ve dnech 4. 4. až 9. 4. zasedli k maturitním písemným pracím.

Náš tradiční maturitní ples v netradičně jarním čase rozzářil pražskou Lucernu. Spoutáni šerpami, oddali se maturanti nespoutanému veselí a rázným krokům neomylně směřujícím k maturitnímu vrcholu.

13. 3. a 20. 3. 2023 se studenti setkali s pamětníky tragických období našich dějin v rámci programu Post Bellum.

Od 12. 3. do 14. 3. 2023 se v zapadlé divočině soustředil náš pěvecký sbor.

Od 3. 3. do 8. 3. 2024 po stále bílých svazích nad Pecí pod Sněžkou svištěli frekventanti lyžařského kurzu 1.B.

Tradiční Týden novodobých dějin tentokrát trval týdny dva. Na přelomu února a března 2024 studenti besedovali o vzniku a dějinách Izraele, navštívili pietní místo v pankrácké věznici, vydali se do památníku Vojna u Příbrami, setkali se s prasynovcem generála Heliodora Píky, prohlédli si Fantovu budovu Hlavního nádraží a v Ústí nad Labem se seznámili s osudem německých obyvatel.

V polovině února 2024, krátce po jarních prázdninách se studenti utkali v olympádě v anglickém jazyce.

31. 1. 2024 studenti navštívili divadelní představení ve Francouzském institutu.

Lyžařský kurz 1.A rozvířil vločky na krkonošských svazích od 13. 1. do 19. 1. 2024.

Druhý Den otevřených dveří proběhl 11. 1. 2024.

Venku klobásy, svařák, cetky, punč a studený večer 20. 12. 2023. Uvnitř sváteční nálada pod klenbou melodií. Adventní koncert našeho pěveckého sboru v bazilice svaté Ludmily na Náměstí míru byl i letos velkolepý.

11. 12. 2023 se studenti 1.A a 1.B vypravili do německého Saska. Navštívili například muzeum míšeňské porcelánky, seznámili se s centrem Drážďan a atmosférou tamních adventních trhů.

7. 12. 2023 se konal první Den otevřených dveří.

Tichá noc, svatá noc zatím ještě nenastala, tak alespoň zvučné ráno. Tradičními adventními zpěvy jsme 7. 12. 2023 spolu s dětmi ze ZŠ Na Planině spustili předvánoční čas.

Indicie: 5. prosinec 2023, Myra, mitra, myrta a myrha... kdo tu byl?

4. 12. 2023 se pátrači  z 3.A vydali do Míšně nejen za marcipánovými orgiemi vánočních trhů, ale i za zkříženými meči ve znaku tamní porcelánky. Cestou jim cvrnkl do nosu i poněkud přerostlý oříšek v podobě Popelčina zámku v Moritzburgu.

Odevzdáním přihlášek k maturitním zkouškám 1. 12. 2023 studenti 4. ročníku neodvratně vkročili do poslední etapy svého středoškolského turné.

27. 11. 2023 byla škola mimořádně tichá. Stávka proběhla hlavně proto, abychom nemuseli drasticky redukovat nabídku volitelných předmětů a rušit výuku jazyků ve skupinách.

Že slovo jazykověda má jen málo společného s chuťovými pohárky, prokázali účastníci lingvistické olympiády 22. 11. 2023. O týden později klání pokračovalo olympiádou v českém jazyce.

Program o psychických poruchách 15. 11. a 16. 11. 2023 ujistil studenty 2.A a 3.A, že všichni jsme na tom podobně, ale někdo bohužel hůř.

V polovině listopadu 2023 se do studentů radostně zahryzl Bobřík informatiky. Nikoho to nebolelo, neboť tento hlodavec jest soutěž.

2. 11. 2023 milovníci geografie rotovali v trajektorii soutěže Pražský globus.

S mořskými želvami a jejich ochranou se studenti 1. a 3. ročníku seznámili 31. 10. 2023, aniž by rozšlápli jediné vejce na pláži.

23. 10. 2023 studenti navštívili představení v rámci Filmfestu. Představení bylo k překvapení všech filmové.

20. 10. 2023 jsme se úspěšně prokopali pražským turnajem v minifotbalu.

Soustředění pěveckého sboru v Cheznovicích na úpatí Brd od 10. do 12. 10. 2023 bylo hlaholivou předzvěstí chystaného adventního koncertu.

Od 8. 10. do 14. 10. 2023 skupina studentů dychtivě odhalovala zjevné i důmyslně skryté krásy Francie, především pak Normandie, Bretaně a Champagne. Navštívili jsme Giverny, Rouen, Le Mont Saint Michel, Saint Malo, Chartres i Remeš, viděli jsme chov ústřic, megalitické řady v Carnacu i památník bitvy u Verdunu.

5. 10. 2023 studenti 4. ročníku absolvovali očividně literární program.

Atletický den protáhl a rozehřál studentské svaly i vazy dopoledne 4. 10. 2023.

První třídní schůzky se v tomto školním roce konaly 19. 9. 2023.

Podzimním termínem maturitních zkoušek byl čtvrtek 14. 9. 2023.

Úvodní soustředění 1. ročníků se letos konalo od 6. do 8. 9. 2023.

4. 9. 2023 jsme zahájili nový školní rok. Třídními profesorkami nastupujícího 1. ročníku jsou Mgr. Miroslava Klučinová (1.A) a Mgr. Pavlína Strnadová (1.B).

Školní rok 2022/2023

Tradiční hudební Planina Open Air na nádvoří nás 28. 6. 2023 připravila na definitivní konec školního roku.

Závěr června patřil i dalším výletům a exkurzím, například výpravě do Brna, potulkám po Praze, návštěvě zvířátek v ZOO a dalších pozoruhodných míst.

Do německé pevnosti Königstein se 27. 6. 2023 vydali odvážlivci ze 3.A. Expedici do Saského Švýcarska doplnili výpravou v oblasti Bastei přes Kuní jámu (Mardertelle) na skálu Neurathen. Jawohl!

Po stopách Boženy Němcové se do okolí České Skalice 25. 6. 2023 vydala deputace 1.B. Šťastné to ženy i muži byli nad Viktorčiným splavem přiměřeně zádumčiví, u Starého bělidla točili pikslou a v Ratibořicích dojatě žmoulali čapky. A také v Kuksu za neřestmi se stavili. A ctnostmi.

Vodácký kurz 3. ročníku proplul horním tokem Vltavy od 13. do 15. 6. 2023.

Od 3. do 7. 6. 2023 se skupina studentů vydala na návštěvu Madridu. Cílem byla nejen slavná muzea a galerie (Prado, Reina Sofía, Museo Arqueológico, Museo de Ciencias Naturales), královský palác a historická čtvrť Madrid de los Austrias či okázalá Madrid de los Borbones, ale třeba i módní čtvrti Malasaña a Chueca a bleší trh na Rastro. Jeden den byl věnován výletu do bývalého hlavního města Toleda.

Večer 24. 5. 2023 sálem historické nuselské radnice po roce znovu zazněly burácivé, dumavé i rozverné melodie jarního koncertu pěveckého sboru.

Konečný čas zúčtování pro doyeny studentského sboru v podobě ústních maturitních zkoušek letos udeřil v týdnu od 16. 5. do 19. 5. 2023.

Maturitní testy se konaly od 2. do 4. 5. 2023.

Se středoškolským rytmem bytí se maturanti rozloučili 28. 4. 2023 posledním zvoněním.

V závěru dubna 2023 se konal florbalový a nohejbalový turnaj.

13. a 14. 4. 2023 konali uchazeči přijímací zkoušky.

Maturitní písemné práce z češtiny a cizích jazyků proběhly od 4. 4. do 11. 4. 2023.

Od 20. 3. do 24. 3. 2023 se studenti 2. ročníku rozloučili se sněhem na výběrovém lyžařském kurzu.

Jubilejní desátý maturitní ples se letos poprvé konal ve Velkém sále pražské Lucerny. Večer 6. 2. 2023 se studenti 4. ročníku za znění více i méně velebných tónů oficiálně metamorfovali do stadia maturantů.

31. 1. 2023 jsme zúčtovali s prvním pololetím.

Od 9. 1. do 20. 1. 2023 proběhly lyžařské kurzy obou tříd prvního ročníku.

Za mrazivého večera 19. 12. 2022 náš pěvecký sbor po dlouhých třech covidových letech opět rozezněl prostory baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru adventním koncertem.

8. 12. 2022 před vyučováním se po odmlce v hlavním vestibulu znovu ozvaly tóny koled a dalších vánočních písní. Ranní adventní zpěvy jsme prožili spolu se žáky ZŠ Na Planině.

V předvečer svátku biskupa z Myry 5. 12. 2022 sám svatý Mikuláš se svou družinou a v unikátně dvojjediném zosobnění vykonal inspekční pouť gymnáziem a neopomněl navštívit ani nejmenší žáčky naší partnerské základní školy.

Listopad 2022 byl věnován především moderním dějinám. 3. 11. se studenti zúčastnili slavnostního otevření zasedací místnosti Fráni Zemínové v Poslanecké sněmovně. V rámci tradičního Týdne novodobých dějin se studenti setkali s pamětnicí holocaustu, o politickém systému po roce 1992 besedovali s politologem Lukášem Jelínkem a při výpravě do Ústí nad Labem se seznámili s historií českého pohraničí a osudy jeho obyvatel.

Říjen 2022 nás přenesl z babího léta do barevného podzimu. Studenti 1. ročníku v Planetáriu pozvedli zrak ke hvězdám, byla zahájena činnost plesového výboru, od 11. do 13. 10. se na výjezdním soustředění pěveckého sboru začal chystat náš adventní koncert, 25. 10. jsme zkontrolovali zatmění Slunce a navštívili jsme pár cizojazyčných filmových představení.

V září 2022 1 ročníky absolvovaly úvodní soustředění. Třída 1.A od 5. do 7. 9. v Teplicích nad Metují a třída 1.B od 7. do 9. 9. v Úštěku. Studenti 3. ročníku brázdili cesty okolo Třeboně na cyklistickém kurzu. 15. 9. úspěšně proběhly podzimní maturitní zkoušky a 20. 9. se  konaly první letošní třídní schůzky.

1. září 2022 jsme zahájili nový školní rok. Třídními profesorkami 1. ročníku jsou Mgr. Eva Dusová (1.A) a PhDr. Lucie Černá (1.B).

Školní rok 2021/2022

V mírně navlhlém podvečeru 28. 6. 2022 jsme uštědřili nesmlouvavé sbohem školnímu roku znovuvzkříšeným Planina Open Air, jehož program završilo vystoupení našeho pěveckého sboru.

Poslední dny června 2022 studenti 3. ročníku zažili Prahu z úrovně paroplavební, ba i notně nižší, konkrétně v hlubinách rotundy sv. Václava na Malé Straně.

Literárně-historickou výpravou do Kutné Hory a údolí Vrchlice završili 27. 6. 2022 badatelé ze 2.A letošní pouť po vědách a uměnách nejen humanitních.

Na sklonku školního roku z hlubin zemdlených duchovních sil povstalo 24. 6. 2022 nečekané vzepětí sil fyzických.  Sportovní dopoledne rozválo sprahlá stébla trávy školního hřiště, zvířilo prach sedlý na tartanu a provětralo sítě branek, košů a kurtů, časem dlouhé virové nehybnosti téměř zarostlé.

Až na vrcholky hor, tedy konkrétně přímo Sněžky, se 23. 6. 2022 vydali studenti 1. ročníku.

Od 14. do 17. 6. 2022  možná studentům 3. ročníku zněly tóny slavné Smetanovy Vltavy o něco méně velebně, leč o to autentičtěji, prosycené ódami šlajsen, trylky konipasů, fanfárami kvakošů a váhavým crescendem krumlovských sklenek.

Jarní Budapešť poznávali studenti 2. a 3. ročníků od 6. 6. do 9. 6. 2022.

Od 3. 6. do 10. 6. 2022 putovali Třeboňskem studenti prvních ročníků na cyklistickém kurzu.

Ústními maturitními zkouškami od 16. 5. do 19. 5. 2022 bylo završeno čtyřleté turné maturantů na GMH. Svá vysvědčení maturanti dostali 26. 5. a o den později vše seriózně zhodnotili na maturitním večírku v restauraci "Na Michelské".

Jarní třídní schůzky proběhly 3. 5. 2022.

Písemné maturitní testy se letos konaly od 2. 5. do 4. 5. 2022.

Symbolické poslední zvonění pro maturanty se rozeznělo nádvořím 29. 4. 2022.

Končetiny nad sítí zasvištěly 26. 4. 2022 při turnaji v nohejbalu.

Přijímací zkoušky do budoucího 1. ročníku proběhly 12. a 13. 4. 2022.

Historicky první písemné maturitní práce z českého jazyka a z cizích jazyků studenti 4. ročníku psali ve dnech 7., 8. a 11. 4. 2022.

Odložený maturitní ples v Národním domě na Vinohradech proběhl v netradičně vlahém jarním večeru 5. 4. 2022. Byl tradičně skvostný, blyštivý, bujarý, dojemný... prostě náš.

Matematický klokan byl vypuštěn do výběhu 18. 3. 2022.

Od 21. 3. do 25. 3. 2022 zažily alpské sjezdovky náš výběrový lyžařský kurz.

Přestože se v únoru 2022 epidemická situace zlepšuje, stav zdaleka není tak idylický, jak by se z médií mohlo zdát. Stále platná opatření nás donutila zrušit původní termín maturitního plesu 24. 2. 2022 a dohodnout s Národním domem na Vinohradech nový termín 5. 4. 2022.

Navzdory všem komplikacím se nám 31. 1. 2022 podařilo úspěšně završit první pololetí.

13. 1.  2022 se konal Den otevřených dveří pro uchazeče a ve stejné době se rozběhly lyžařské kurzy pro 2. ročníky odložené z loňského roku. Do rozbíhajícího se soukolí nového roku však záhy začal padat písek skřípající v rytmu řeckého písmene omikron. Nastaly krizové týdny doprovázené narychlo vyhlašovanými karanténami tříd, bleskově zařazovanými online hodinami a drastickým suplováním v rozsahu jaký nepamatujeme. Příliš tomu nepomohlo ani pravidelné antigenní testování, v určitém období dokonce dvakrát týdně.

Začátkem prosince 2022 jsme stihli pár sportovních turnajů a malé nahlédnutí do ZOO, dalším našim spádům však zaťal tipec covid. Takže jsme bohužel museli zrušit nejen den otevřených dveří či školní mikulášské a adventní skotačiny, ale také náš dlouho připravovaný vánoční koncert v chrámu svaté Ludmily na Vinohradech.

Koše v tělocvičně byly řádně protřepány při basketbalovém turnaji 25. 11. 2022.

V listopadu 2022 jsme navzdory podzimní vlně epidemie navštívili několik filmových představení, navštívili divadlo, Právnickou fakultu UK, Francouzský institut a pár dalších pozoruhodných míst.

Přízrak pandemie prodloužil mimořádným volnem naše podzimní prázdniny v říjnu 2022 na celý týden.

Od 11. do 15. 10. 2021 proběhl tradičný týden novodobých dějin, i letos ve znamení besed přednášek, workshopů a exkurzí.

Při našem atletickém dnu 24. 9. 2022 jsme se pokusili poskočit si a občas i s něčím vyběhnout.

15. 9. 2022 byl dnem podzimního termínu maturitních zkoušek, pro všechny zúčastněné úspěšným.

Epidemií odložená cyklistická výprava na Třeboňsko rozhýbala zatuhlé pedály a řetězy našich samohybů od 4. do 8. 9. 2021.

Tradiční zářijové soustředění nastupujících studentů 1. ročníku proběhlo i letos. Studenti 1.A nepohrdli Pístinou na Třeboňsku. Naše dlouhodobě oblíbená destinace se nachází v kraji Emmy Destinnové.

V září 2021 proběhl odložený cyklistický kurz, ven z Prahy se při svém úvodním soustředění vypravily i naše 1. ročníky.

Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2021. Třídními profesorkami 1. ročníku jsou Mgr. Jana Rybínová (1.A) a Mgr. Irena Šimková (1.B). Covid stále hrozí, platí protiepidemická opatření (respirátory na chodbách) a v prvních dvou týdnech proběhlo PCR testování.

 

Školní rok 2020/2021

Vysvědčení vydaná 30. 6. 2021 se stala definitivní tečkou za pošahaným školním rokem.

Poslední okamžiky svázaného školního roku nám konečně umožnily uvolnit online pouta a alespoň na pár hodin prchnout z desinfikované stověžaté.

Rozloučení s maturanty, které bylo velmi vzdálenou náhradou za maturitní ples a poslední zvonění, se konalo 25. 6. 2021. Připravovanou zahradní slavnost zhatilo plačtivé počasí, takže se nad reji místo hvězdného nebe klenul sněhobílý strop tělocvičen. Díky němu nebyla ani letos přerušena tradice šerpování maturantů.

Letos se nemohl konat tradiční maturitní ples. Místo něj bylo malou náplastí pro naše 1. a 4. ročníky slavnostní setkání 14. 6. 2021 v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Nejdříve v ní od 17:00 konala mírně opožděná imatrikulace 1. ročníku. Od 17:00 proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení našim absolventům.

Čtyřleté úsilí studentů našich 4. ročníků bylo od 1. do 4. 6. 2021 završeno ústními maturitními zkouškami.

26. 5. 2021 se po půl roce do školy konečně vrátili i studenti 1. až 3. ročníku. Závěr školního roku tedy alespoň vzdáleně připomíná normální stav, pokud tedy nepočítáme četné změny rozvrhu v souvislosti s maturitami, pravidelné PCR testování a a obličeje ukryté pod respirátory, zpočátku trvale, později pak o přestávkách a při pobytu na chodbách.

Písemné testy státní části maturitních zkoušek se konaly 24. a 25. 5. 2021. Studenti 4. ročníku tak po dlouhé době poprvé znovu zavítali školy.

Prvními žáky, kteří v roce 2021 navštívili učebny, nebyli naši studenti, ale uchazeči o studium na GMH. 3. 5. a 4. 5. 2021 totiž proběhly přijímací zkoušky do budoucího 1. ročníku. Poté chodby opět na tři týdny utichly.

Rok 2021 začal v kompletně distančním režimu. Učebny i chodby znovu osiřely, ožívají jen sporadickým přecházením některých pedagogů, kteří z učeben vedou své online hodiny. Všichni zvědavě očekávali počátek března, který měl být údajně  spojený nejen s návratem maturantů, ale i s jakýmsi povinným testováním. Zhoršení epidemie však všem podobným úvahám zatnulo nadějný tipec.

25. 11. 2020 se do prezenční výuky na čas vrátili studenti maturitního ročníku. 7. 12. se na vždy na týden do školy podívali i zbývající studenti. Ovšem už na začátku prodloužených vánočních prázdnin vláda vyhlásila návrat do nejpřísnějšího stupně omezení, tedy pro všechny středoškoláky znovu distanční výuku.

Záhy se ukázalo, že zářijový start byl nejen první, ale na dlouhou dobu i poslední vlaštovkou normálního stavu. Druhá vlna koronavirové epidemie 5. 10. 2020 opět uzavřela všechny střední školy. Veškerá výuka se odehrávala distančním způsobem. Na rozdíl od jara čím dál více využíváme školní licenci Office 365 a online hodiny prostřednictvím aplikace Teams.

Podzimní maturitní zkoušky se konaly v úterý 15. 9. 2020 od 14:30.

Co nedovolil virus v červnu, uzmuli jsme osudu počátkem září 2020. V prvních dnech nového školního roku se studenti 4.A vydali na odloženou vodáckou výpravu po Vltavě. Bystří pozorovatelé mezi lodivody plavidel odhalili i mnohé z čerstvých absolventů.

Úvodní soustředění 1. ročníků proběhlo pro třídu 1.A ve dnech od 9. do 11. 9. 2020 a pro třídu 1.B ve dnech od 10. do 12. 9. 2020.

1. 9. 2020 jsme po téměř půlroční koronavirové pauze zahájili nový školní rok 2020/2021. Třídními profesory 1. ročníku jsou mgr. Martina Kučerová (1.A) a PaedDr. Jitka Neumanová (1.B). Novou členkou pedagogického sboru je Ing. Lenka Suchánková vyučující matematiku a informatiku.

Školní rok 2019/2020

Na samém sklonku podivného karanténního pololetí jsme stihli využít pár příležitostí k rychlým útěkům ze sevření online výuky. Jedním z nich byla 15. 6. 2020 výprava studentů 1. ročníku za osamělými zvířátky z pražské ZOO.

Finita comedia, buď tedy sbohem a vzpomínej. Od 9. do 11. 6. 2020 proběhly ústní maturitní zkoušky. 17. 6. 2020 naši absolventi dostali své maturitní vysvědčení. Poslední verš letošního maturitního eposu dozněl na večírku 19. 6. 2020, jemuž svou chvějivě deštivou náruč poskytl podnik "Na Tý louce zelený".

Písemné didaktické testy z matematiky, angličtiny a češtiny naši maturanti absolvovali 1. a 2. 6. 2020.

11. 3. 2020 byly uzavřeny všechny základní a střední školy v České republice v důsledku pandemie koronaviru Covid-19.

Maturitní ples, Radiopalác 13. 2. 2020. Je nadepsána poslední stránka čtyřleté ságy, novely, romance, bajky, detektivky, balady... a možná pro někoho i pohádky.

19. 12. 2019 zazněl v chrámu sv. Ludmily na Náměstí míru adventní koncert našeho pěveckého sboru. Vánoční skladby vyvrcholily částí Rybovy České mše vánoční. Úžasné!

V předvečer svého svátku postihl školu Mikuláš. Se svou suitou 5. 12. 2019 sečetl naše neplechy i plechy a nezapomněl ani na nejmenší žáčky ZŠ Na Planině. Jakkoliv bytosti z jiných sfér, některé se téměř podobaly letošním maturantům.

První předzvěstí Vánoc bývají ranní adventní zpěvy spolu s dětmi ze ZŠ Na Planině. Ty letošní rozezněly vestibul 5. 12. 2019.

Od 28. do 30. 11. 2019 jsme se v Kongresovém centru představili na tradiční výstavě pražských středních škol Schola Pragensis.

V listopadu 2019 probíhají na některých částech zateplované fasády závěrečné práce. V dokumentu pdf se můžete podívat, jak má vypadat barevné řešení omítky.

10. výročí našeho gymnázia jsme oslavili 13. 11. 2019 koncertem v historickém sále Nuselské radnice.

Září je tradiční čas pro úvodní soustředění 1. ročníků. Studenti 1.A se například od 25. do 27. 9. 2019 soustředili ve stínu skal Českého Švýcarska. Za husté mlhy prošli divoké Tiské stěny, druhý den vystoupili na Pravčickou bránu, pramicí sjeli Edmundovu soutěsku řeky Kamenice a poslední den se potěšili barokními krásami Děčínského zámku. A v noci tiše pozorovali pasoucí se laně doprovázené burácením jelení říje. Haúúú...

Nový školní rok jsme zahájili 2. 9. 2019. Uprostřed stavebního ruchu byla uvolněna každoroční stavidla vzdělání a moudrosti. Doufejme, že tok půjde správným směrem. Třídními profesory 1. ročníku jsou RNDr. Miloslav Jireš (1.A) a Mgr. Pavlína Hrdličková (1.B).

Školní rok 2018/2019

Ve žhnoucí výhni červnového odpoledne 26. 6. 2019 jsme se rozžehnali se školním rokem tradiční akcí Planina Open Air. Letos bez kapely, zato s horečkou středeční noci. 37,6 °C.

Postupný skon školní roku doprovázely juchavé výlety, laškování se zvířátky v ZOO, zadumání nad chraplavým šepotem historické Prahy, tázavé pohledy vycpanin Národního muzea, svižné allegro zahrané strunkami kmitajících nohou při sportovním dnu a další neklamné symptomy červnového tlení.

Studenti 1.A se vydali od 23. do 25. 6. 2019 na výlet ke břehům lipenské přehrady. Pohyby těla i ducha byly přiměřené a navzdory teplému počasí osvěžující. Táborák plápolal i jásal a pomník poslední zastřelené medvědice byl tak hezky nostalgicky smutný...

Vltava zažila tradiční invazi našich sladkovodních vlků. Vodácký kurz 3. ročníku se plavil od 19. do 22. 6. 2019.

Pročpak by nás hledali, máme přece pedály. Cyklistický kurz studentů 2. ročníku od 14. 6. 2019 hostilo tradičně přívětivé Třeboňsko.

Počátkem května písemné a od 20. do 24. 5. 2019 i ústní maturitní zkoušky prohřály, místy i nažhavily jinak chladivou atmosféru letošního jara.

Od 9. do 15. 5. 2019 naše výprava navštívila francouzskou Provence, například města Avignon, Nimes, Arles nebo Aix-en-Provence. Nevynechali jsme ani známý přírodní park Camargue v deltě Rhôny a prohlídku římského akvaduktu Pont du Gard. Bylo to hřejivé, barvité a vonné.

Je poslední dubnový den. Kdesi v oblacích se k reji chystají čarodějnice, našim maturantům naposledy zvoní. Nikoliv uších...

12. a 15. 4. 2019 proběhly přijímací zkoušky.

Země se poprvé otřásla: 10. a 11. 4. 2019 se odkudsi z hloubi vynořily maturitní písemné práce z češtiny a angličtiny.

29. 3. 2019 se konaly první hodiny z tradičního cyklu "Moderní chemie".

20. 3. 2019 se studenti setkali s režisérem Janem Gebertem a diskutovali s ním o jeho filmu Až přijde válka.

Rakouský Saalbach hostil náš výběrový lyžařský kurz už poněkolikáté. Tentokrát bílé svahy hostily naši početnou výpravu od 18. do 22. 3. 2019.

Od 4. do 9. 3. 2019 se studenti 1. ročníku stali démony krkonošských sjezdovek a fantomy bílých stop na lyžařském kurzu.

1. 3. 2019 byl ukončen příjem přihlášek do 1. kola přijímacího řízení.

Pražské Vinohrady, Radiopalác, večer 28. 2. 2019. Oslnivé róby, švihácké obleky, navoskované lakýrky. Záře, záblesky, mžitky. Šumění saténu, cinkot mincí, tóny valčíku. Sláva, hrdost, dojetí. Náš tradiční maturitní ples.

31. 1. 2019 úlevně vydechlo první pololetí. My s ním.

Velkolepý, dojemný, burácivý, komorní, třpytivý, decentní... prostě úžasný. Takový byl náš benefiční koncert 20. 12. 2018 v chrámu sv. Ludmily na Vinohradech. Účinkoval náš pěvecký sbor a ženský vokální soubor Dulcia Carmina.

Velkolepý, dojemný, burácivý, komorní, třpytivý, decentní... prostě úžasný. Takový byl náš benefiční koncert 20. 12. 2018 v chrámu sv. Ludmily na Vinohradech. Účinkoval náš pěvecký sbor a ženský vokální soubor Dulcia Carmina. Výtěžek byl určen na podporu aktivit Klubu Milady Horákové, který je patronem našeho gymnázia.

Prochladlý ranní vestibul se 6. 12. 2018 rozehřál adventním zpíváním.

Mikuláš ztratil plášť, přezůvky však nikoliv, a proto se 5. 12. 2018 mohl beztrestně producírovat po škole. A nezapomněl ani na prvňáčky z naší základní školy.

Koncem listopadu maturanti odevzdali přihlášky k maturitním zkouškám. Přijde den, zúčtujem spolu!

19. a 20. 11. 2018 se třeťáci zúčastnili celostátního testování organizovaného Českou školní inspekcí, aby se zjistilo, zda jsou počítačově gramotní. LOL.

Ani letos jsme nechyběli na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém centru. Konala v tradičně plačtivě sychravých dnech konce listopadu, tedy konkrétněji od 22. do 24. 11. 2018.

Od 12. do 20. 11. 2018 se na našem gymnáziu konal tradiční Týden novodobých dějin. V jeho průběhu se studenti setkali například s pamětnicí hrůz sovětského gulagu, připomněli si osudy Židů v době nacistického Německa, navštívili památník v Lešeticích u Příbrami a měli možnost hovořit s přímými svědky hrůz během války v Jugoslávii nebo účastníkem války v Afghánistánu.

V průběhu listopadu několik tříd navštívilo výstavu "Paměť národa" v podzemí bývalého Stalinova pomníku na Letné.

Nejen na Mozartovy koule do podzimního Salcburku se studenti vydali 6. 11. 2018.

Výjezdní soustředění pěveckého sboru od 23. do 25. 10. 2018 bylo předzvěstí chystaného vánočního koncertu, letos v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru.

4. 10. 2018 poprvé zasedl plesový výbor. Zdá se, že zítra se bude tančit všude.

1. 10. 2018 se studenti zúčastnili odhalení pomníku bezpráví v novém parku Ztracenka na Albertově. Pomník je výsledkem soutěže pořádané Klubem Milady Horákové, která proběhla v naší škole.

Atletické dopoledne 27. 9. 2018 naznačilo, že kalokagathia není ani zdaleka passé.

25. 9. 2018 proběhly první letošní třídní schůzky.

Studenti 1. ročníku se od 19. do 21. 9. 2018 úvodně soustředili daleko od školy, v malebných českých luzích a hájích, konkrétně v Pístině na Třeboňsku nebo v Lukách u Jihlavy.

13. 9. 2018 stoprocentně úspěšně proběhl podzimní termín maturitních zkoušek.

Slunného rána 3. 9. 2018 jsme ve vší počestnosti zahájili nový školní rok. Třídními profesorkami prvních ročníků jsou Lucie černá (1.A) a Eva Dusová (1.B). Novou třídní profesorkou třídy 3.B je Martina Kučerová.

Školní rok 2017/2018

Bouřlivá Planina Open Air v podvečer 27. 6. 2018 smrští decibelů smetla poslední zbytky končícího školního roku.

Rákosiny, peřeje, tišiny, bouřící šlajsny i mírný proud. Vltava od 23. do 26. 6. 2018 hostila vodácký kurz 3. ročníku.

19. 6. 2018 se konala úvodní schůzka rodičů studentů budoucího 1. ročníku.

Na výpravu do Budapešti se skupina studentů s našimi historiky vydala od 5. do 8. 6. 2018.

Uprostřed třeboňské přírody se od 27. 5. do 1. 6. 2018 konal cyklistický kurz pro 2. ročníky. Kolisté putovali nejen po vlastech českých, ale ale zavítali i do Rakouska. A v duchu Tyrše a Fügnera tužili tělo i ducha nejen šlapotem, ale i při dalších fyzkulturních počinech.

21. až 24. 5. 2018. Vůně pivoněk a nažehlených šatů. Křik rorýsů a chrastění čísel v sáčku. Ústní maturity.

V týdnu od 2. 5. 2018 se konala hlavní porce písemných maturitních zkoušek.

30. 4. 2018 našim maturantům poněkud sklaplo. Spolu s řinkotem posledního zvonění.

Svištění čehosi kulatého a velmi rychlého dávalo 23. 4. 2018 tušit, že by se ve škole mohl konat florbalový turnaj.

19. 4. 2018 se sálem sboru v Nuslích rozezněl tradiční jarní koncert pěveckého sboru gymnázia. Tradičně skvělý...

Uchazeči o studium si 12. a 16. 4. 2018 do sytosti užili přijímací zkoušky.

11. 4. 2018 to maturantům začalo: písemná maturitní práce z českého jazyka. Státní, tedy ve vší vážnosti, samozřejmě.

Od 26. do 28. 3. 2018 se pod železničním viaduktem v Žampachu u Jílového usilovně soustředil náš pěvecký sbor. Výsledkem procesu byl velikonoční koncert.

16. 3. 2018 školou nenápadně prohopkal potutelný matematický klokan.

Lyžařský kurz pro 1. ročníky bujaře rozvířil sníh na sjezdovkách i v bílých stopách v okolí Benecka v Krkonoších od 25. 2. do 3. 3. 2018.

Od 19. do 23. 2. 2018 se na zasněžených svazích v rakouském Kitzbühelu proháněli účastníci našeho výběrového lyžařského kurzu.

Lesk, šarm, švih a šmrnc! Maturitní ples v Radiopaláci 15. 2. 2018 byl tradičně jedinečný!

31. 1. 2018 jsme zúčtovali s 1. pololetím. Výsledkem účetní uzávěrky byly slepené pololetní a jarní prázdniny od 1. do 11. 2. 2018.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium jsme uspořádali 7. 12. 2017 a 11. 1. 2018.

Po více než půlroční rekonstrukci je od 3. 1. 2018 opět v provozu naše školní jídelna.

Velkolepý vánoční koncert pěveckého sboru gymnázia rozezněl 20. 12. 2017 velký sál farního sboru v Nuslích.

13. 12. 2018 výprava studentů našeho gymnázia navštívila Linec nejen kvůli historickým památkám a předvánoční atmosféře, ale také aby navštívila Ars Electronica Centrum – Muzeum budoucnosti.

Časně ráno 7. 12. 2017 v hlavní chodbě vestibulem školy zazněly tradiční adventní zpěvy. Nejen koledami jsme si se žáky ZŠ Na Planině jsme připomněli nadcházející vánoční čas...

Ani nás 5. 12. 2017 neminulo mikulášské nadělení. Svaté bytosti nápadně podobné letošním maturantům nejen moudře zhodnotily kázeň i bázeň studentů i profesorů, ale také navštívily nejmladší žáčky naší partnerské základní školy. 

1. 12. 2017 studenti shlédli projekci filmu Milada.

Koncem listopadu studenti 2. ročníku navštívili velkou výstavu v Jízdárně Pražského hradu věnovanou českému impresionismu.

Letošní týden novodobých dějin jsme uspořádali od 20. do 24. 11. 2017. Pásmo přednášek a besed s pamětníky i historiky se poprvé konalo v nově vybudované malé aule, díky čemuž se akcí mohlo zúčastnit více zájemců než v minulých letech.

Od 23. do 25. 11. 2017 jsme se v Kongresovém centru představili na tradiční výstavě pražských středních škol Schola Pragensis.

V Žampachu u Jílového se od 17. do 19. 10. 2017 konalo tradiční soustředění našeho pěveckého sboru zaměřené na přípravu vánočního koncertu.

16. 10. 2017 studenti navštívili představení v rámci Festivalu německých filmů v Goethe institutu.

Do planetária se naše hvězdy z obou 1. ročníků vydaly 4. 10. 2017.

Na přelomu září a října se obě třídy 1. ročníku postupně vypravily na několikadenní úvodní soustředění. Zpět se studenti vrátili soustředění nejen úvodně, ale snad i konečně.

Tyrš, Fügner i Ferda mravenec by 27. 9. 2018 jásali nadšením nad výkony borců během našeho sportovního dne.

20. 9. 2017 se konaly první letošní třídní schůzky.

Nový školní rok jsme s chutí a nadšením zahájili 3. 9. 2017.

Školní rok 2016/2017

Vydáním vysvědčení 30. 6. 2017 započala truchlivá etapa školního roku zvaná prázdniny. Tentýž den byla zahájena rekonstrukce školní kuchyně.

29. 6. 2017 studenti 3. ročníku navštívili Neviditelnou výstavu v prostorách Novoměstské radnice. V naprosté tmě s nevidomým průvodcem prošli bytem, navštívili les nebo galerii a na závěr si dali cosi v baru.

Tečka za školním rokem měla i letos bohatou nádivku z decibelů. Open air koncertování pod širým nebem 28. 6. 2017 zahájil náš pěvecký sbor a završila naše školní kapela v omlazené sestavě. Přítomným veteránům vlhl zrak, zvukaři aparatura.

Naše gymnázium se 27. 6. 2017 stejně jako v minulých letech zúčastnilo tradiční pietní akce v areálu věznice na Pankráci na místě popravy dr. Milady Horákové.

Od 25. do 27. 6. 2017 si studenti prvních ročníků odpočinuli u orlické přehrady. Kromě nevázaného skotačení a sportovních hrátek využili i příležitost podívat se do nitra naší nejvyšší hráze.

Studenti 2. ročníku od 24. do 26. 6. 2017 navštívili za krásného letního počasí skalní města Teplických a Adršpašských skal. Vystoupali na nejvyšší vrchol Čáp i na skalní hrady Střmen a Adršpach. Při celodenním výletu na Broumovsko prošli hřeben Broumovských stěn a prohlédli si barokní areál Broumovského kláštera.

Vodácký kurz 3. ročníku od 18. do 21. 6. 2017 představil světu další generaci ošlehaných říčních vlků a pokořitelů vltavských šlajsen.

Od 13. do 17. 6. 2017 se skupina studentů vydala na výpravu do Londýna.

Svist čehosi velmi rychlého přes síť v horkém odpoledni 12. 6. 2017 byl neklamným znamením školního volejbalového turnaje.

Studenti 3. ročníku se 8. 6. 2017 zúčastnili vzpomínkové akce k 75. výročí vypálení Lidic, která se konala v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

1. a 2. ročníky počátkem června navštívily komentovanou výstavu světoznámého Gerharda Richtera, kterou pořádá Národní galerie v Paláci Kinských.

Od 16. do 18. 5. 2017 se ústními maturitními zkouškami završila gymnaziální pouť letošních čtvrťáků.

Pořád stejně a přesto nostalgicky zaznělo 28. 4. 2017 poslední zvonění pro letošní maturanty. Alespoň že to rozloučení bylo jaksepatří důstojné...

20. 4. 2017 tóny velebné i nevelebně rozverné rozezněly sál nuselského evangelického sboru při našem tradičním velikonočním koncertu.

22. 2. 2017 se vinohradský Radiopaláci zaskvěl v plném lesku. Náš maturitní ples byl tradičně skvostný, bujarý, důstojný a... neopakovatelný.

Chata Dimrovka v Peci Pod Sněžkou, od 12. do 18. 2. 2017 hostila lyžařský kurz 1. ročníku. Strmé svahy i dlouhé bílé stopy poznaly své nové pokořitele.

Stráně nad rakouským Saalbachem od 6. do 10. 2. 2017 patřily účastníkům výběrového lyžařského kurzu našeho gymnázia.

Sál farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nuslích se pomalu stává stálou scénou pro naše hudební počiny. 21. 12. 2016 hostil náš velkolepý vánoční koncert, jehož zlatým hřebem byla Rybova Česká mše vánoční.

14. 12. 2016 studenti historického semináře bádali v Chodovském archivu.

Už to začíná být nápadné: Každý rok touto dobou vylézají ze tříd maturitního ročníku podivná stvoření. 6. 12. 2016 měla podobu Mikuláše s doprovodným andělstvem i pekelstvem. Nejdříve navštívili nejmladší žáčky ZŠ Na Planině, kde vyvolali všeliká dětská pohnutí. A bylo jim to málo, vrhli se i na nebohé gymnazisty.

Ráno 2. 12. 2016 se vestibul školy rozezněl koledami a vánočními písněmi. Tradiční adventní zpívání, které pořádáme spolu se ZŠ Na Planině bylo letos obzvláště povedené, dlouhé, radostné a nadějné.

Na přelomu listopadu a prosince tělocvična zaduněla dvoutaktním i trojtaktním rytmem basketbalového turnaje.

Koncem listopadu studenti 4. ročníku podávali přihlášky k maturitním zkouškám. Aniž by to tušili, tímto aktem se z nich stali maturanti...

Tradiční podzimní přehlídka středních škol Schola Pragensis se letos konala od 24. do 26. 11. 2016. Naše gymnázium se jako obvykle představilo s expozicí lehce laděnou do ne zcela vážných historických tónů.

Od 21. do 28. 11. 2016 proběhl Týden novodobých dějin. Pásmo besed, exkurzí, projekcí i výjezdů tentokrát zahrnovalo například výpravu do příbramských táborů nebo setkání s nedobrovolnou obyvatelkou gulagu. 

V první polovině listopadu studenti 3. ročníku absolvovali testování kompetencí z cizích jazyků, organizované Českou školní inspekcí. První předběžné výsledky dávají tušit, že jsme kompetetní...

2. ročník nabyl 9. 11. 2016 poněkud geometrických tvarů. Stalo se v expozici českého kubismu.

8. až 10. 11. 2016 se v Žampachu u Jílového výjezdně soustředil náš pěvecký sbor. Lze tušit, že vánoční koncert je za dveřmi.

Od 20. do 22. 10. 2016 se studenti vydali na výpravu do Berlína a Postupimi. V německé metropoli poznávali stopy dávné i docela nedávné historie. V Postupimi navštívili královské paláce se světoznámým parkem Sanssouci a zámek Cecilienhof, dějiště postupimské konference v roce 1945.

Studenti všech ročníků se během září a října zúčastnili programu ve Francouzském institutu.

Per aspera ad astra: Doloženo 23. 9. 2016 prvními ročníky v Planetáriu.

Naše sportovní naděje i beznaděje se 30. 9. 2016 utkaly při atletickém dnu GMH.

Od 12. do 16. 9. 2016 se studenti obou prvních ročníků postupně seznámili s půvabnými zákoutími Třeboňska na tradičním úvodním soustředění. Základnou byla Pístina, dějištěm kraj Emy Destinnové...

Podzimní termín maturitních zkoušek zdárně proběhl 15. 9. 2016. Úspěšně.

1. 9. 2017 jsme zahájili nový školní rok 2016/2017.

Školní rok 2015/2016

Burácivé open-air loučení se školním rokem letos nádvořím zaznělo 28. 6. 2016. Předcházel mu program partnerské ZŠ. Pak zazněly více či méně velebné tóny vyluzované naším pěveckým sborem. Po něm explodoval notový šrapnel naší školní kapely. Navzdory pochmurné obloze a chladivému jménu Black Submarine vřela publiku při břeskných tónech krev v tepnách, žilách, ba i ve vlásečnicích.

Na literární vycházku Prahou vyrazili studenti 1. a 2. ročníku 27. 6. 2016. Při setkání u pomníku Josefa Jungmanna oživili své znalosti o českém národním obrození. Trasa pokračovala Jungmannovou ulicí na Karlovo náměstí k pomníkům Vítězslava Hálka, Karoliny Světlé a Elišky Krásnohorské, dále Myslíkovou ulicí na Slovanský ostrov k pomníku Boženy Němcové. Studenti si připomněli i historii Národního divadla a přes Most Legií a Újezd se vydali na Petřín uctít Karla Hynka Máchu.

Skupina studentů 3. ročníku se 27. 6. 2016 vydala bez kyslíkových přístrojů na Sněžku. Vrcholu výprava dosáhla přesně ve 14:00, ztráty byly minimální, nálezy hojné.

Jeskyně, skály a propasti Moravského Krasu hostily od 23. do 26. 6. 2016 expedici badatelů z 1. ročníku.

21. 6. 2016 studenti navštívili expozici moderního umění s výstavou Salvatora Dalího, Andyho Warhola a Alfonse Muchy.

Od 18. 6. do 21. 6. 2016 studenti 2.A vyjeli do Teplic nad Metují. První den expedice prošla Vlčí roklí do Adršpašského skalního města, kde na lodičkách i pěšmo prozkoumala sklaní soutěsky. Druhý den studenti zdolali hřeben Broumovských stěn, občerstvili se v chatě Hvězda a pokračovali až do Broumova Další den byl věnován putování Peklem kolem Metuje z Náchoda do Nového Města nad Metují. V průběhu cesty bylo možné vidět třeba ledňáčka říčního a skorce vodního.

Historicky třetí cyklistický kurz proběhl od 29. 5.  do 3. 6. 2016 v našem oblíbeném výcvikovém středisku, které se nachází  ve vísce Pístina uprostřed malebné jihočeské krajiny. Kurz zdatně zvládali studenti 2. a 3. ročníku. Nejen že najezdili přes 160 km, ale prokázali i zručnost, sportovní zápal a také schopnost prožívat krásy Třeboňska všemi smysly.

Od 2. do 5. 5. 2016 proběhly písemné maturitní zkoušky. Od 16. do 19. 5. 2016 se konaly ústní maturity. 25. 5. 2016 bylo vydáno maturitní vysvědčení.

29. 4. 2016 zaznělo maturantům teskné poslední zvonění.

19. 4. 2016 studenti 1.A a 3.A ve Francouzském institutu zhlédli filmové představení režiséra Gillese Bourdose Rénoir.

Tradiční velikonoční koncert se konal 7. 4. 2016 v sále farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nuslích.

3. 3. 2016 nás navštívili pedagogové a doktorandi z Lesnické fakulty ČZU, aby studenty 3. ročníku seznámili nejen se studiem na jedné z našich prestižních vysokých škol, ale také se svými výzkumy, které dokazují, že česká věda má v mnoha oborech špičkovou světovou úroveň.

Skupina lyžařských nadšenců z 3. ročníku byla od 14. do 18. 3. 2016 k vidění v rakouském Saalbachu. Z několika dochovaných fotografií lze soudit, že sjezdovky byly sjízdné, panoramata úchvatná a počasí výtečné.

Lyžařský kurz 1. ročníku hostila od 14. do 20. 2. 2016 chata Dimrovka v Peci Pod Sněžkou. V nadmořské výšce 1010 m se budoucí esa alpského i klasického lyžování připravila na převzetí nadvlády nad sjezdovkami i bílými stopami našich i zahraničních hor. Úspěšný kurz vyvrcholil závody ve slalomu a běhu na lyžích.

Tradiční maturitní ples spojený se slavnostní imatrikulací studentů 1. ročníku se konal 11. 2. 2016 v kulturním domě "Domovina" v Praze 7 Na Maninách. Byl tradičně (a místy i netradičně) blyštivý, jásavý, důstojný, perlivý... zkrátka velkolepý.

Odpoledne 3. 2. 2016 proběhl školní futsalový turnaj.

První pololetí jsem završili 28. 1. 2016 vydáním výpisů z vysvědčení.

14. 1. 2016 jsme uspořádali druhý Den otevřených dveří pro uchazeče o studium v příštím školním roce.

Studenti 1. ročníku a účastníci semináře z dějin umění absolvovali 12. 1. 2016 exkurzi do Židovského muzea.

Tradičním završením adventního času je vánoční koncert našeho pěveckého sboru. Letos se konal 17. 12. 2015 v sále farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nuslích. Ani letos v programu nechyběla podstatná část Rybovy české mše vánoční. Bouřlivý potlesk početného obecenstva byl objektivním oceněním výkonu našich zpěváků i jejich sbormistra.

První Den otevřených dveří pro uchazeče o studium jsme uspořádali 10. 12. 2015.

4. 12. 2015 ráno se vestibul školy rozezněl tradičním adventním zpíváním. Spolu s žáky a rodiči Základní školy Na Planině jsme si uvědomili, že Vánoce jsou skutečně za dveřmi.
O pár hodin později bylo možné ve škole potkat Mikuláše s jeho nebeskou i pekelnou suitou. Podobnost mimozemských bytostí se studenty maturitního ročníku byla prý čistě náhodná...

Ve středu 2. 12. 2015 se konaly třídní schůzky.

1. 12. 2015 navštívili studenti semináře ze zeměpisu Poslaneckou sněmovnu. Zde se seznámili s historií parlamentarismu v českých zemích a prohlédli si prostory dolní komory našeho parlamentu.  (14 fotografií)

Od 26. do 28. 11. 2015 jsme se v pražském Kongresovém centru představili na tradiční výstavě středních škol Schola Pragensis.

12. 11. 2015 studenti 1. ročníku navštívili Goetheho institut.

Letošní Týden novodobých dějin umožnil studentům od 2. do 10. 11. 2015 absolvovat besedy s pamětníky a historiky, návštěvu odborných přednášek a exkurzi do památníku Vojna u Příbrami.

Od 20. do 22. 10. 2015 proběhlo výjezdní soustředění pěveckého sboru.

14. 10. 2015 studenti fyzikálního semináře navštívili Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy. Zajímala je především pracoviště obou jaderných reaktorů a urychlovače iontů Tandetron.

První třídní schůzky se konaly 7. 10. 2015.

5. 10. 2015 se poprvé sešel plesový výbor připravující letošní í ples.

Od října 2015 máme nová telefonní čísla. Platí nejen pro vedení školy a školní jídelnu, ale také pro přímé telefonní linky do kabinetů pedagogů.

Studenti 1. ročníku navštívili 29. 9. 2015 pražské Planetárium.

Naše atletické naděje (i beznaděje) se utkaly během sportovního dne, který jsme uspořádali 25. 9. 2015. Nový atletický ovál byl svědkem slibných individuálních i kolektivních výkonů. Na olympiádě v Riu se uvidí...

Skupina studentů se od 17. do 19. 9. 2015 vypravila do Polska. Navštívili nejen smutně proslulý koncentrační tábor v Osvětimi, ale také slavné královské město Krakov.

Při úvodním soustředění studenti 1. ročníku navštívili ve dnech 9. až 11. 9. 2015 Národní park České Švýcarsko a usídlili se v obci Mezná v penzionu Na vyhlídce. Navštívili děčínský zámek, Pravčickou bránu a projeli se na lodičkách po řece Kamenici v Tiché i Divoké soutěsce. To vše za slunce i deště s hromobitím.

4. 9. 2015 studenti 3. ročníku navštívili Náprstkovo muzeum.

1. 9. 2015 jsme s nadějí nakousli čerstvý školní rok. Novými členkami pedagogického sboru se staly Mgr. Svatava Klemová (Nj), Ing. Jana Kuklová (IVT), Mgr. Edita Machová (Ch) a Mgr. Irena Šimková (Čj).

Školní rok 2014/2015

Open-air tryzna za školním rokem byla tradičně bouřlivá. Večer 25. 6. 2015 na nádvoří diváky nejdříve rozdychtil koncert pěveckého sboru. Pak zaútočila školní kapela Für Fön neúprosnými šrapnely zběsilých rytmů a ďábelských melodií. Zteč byla natolik prudká, že účastníci ještě druhý den při vydávání vysvědčení třeštili oči úžasem...

Tradiční vodácký kurz pro studenty 2. a 3. ročníku proběhl od 21. do 24. 6. 2015. Cílem samozřejmě byla stříbropěnná Vltava, a to v úseku v úseku od Vyššího Brodu až do Boršova dlouhém 71 km. Samozřejmě včetně všech obvyklých vltavských nástrah, jako jsou jezy a krumlovské radovánky.

Dva dny po návratu z Jeseníků se studenti 1.A pro změnu vypravili do pražské ZOO.

Od 19. do 22. 6. 2015 studenti 1. ročníku poznávali Jeseníky. Ze základny v Koutech nad Desnou se postupně vydali do Velkých Losin, kde navštívili zámek a známou renesanční papírnu, a poté Divokým dolem na Praděd a Švýcárnu.

4. 6. 20154 studenti 3. ročníku navštívili památník Františka Palackého.

Květen byl tradičně ve znamení maturit. Od 4. do 7. 5. 2015 proběhly písemné zkoušky. Ústní zkoušky se konaly od 18. do 21. 5. 2015 a 26. 5. 2015 maturanti obdrželi maturitní vysvědčení.

Poslední zvonění pro 4. ročníky zaznělo 30. 4. 2015. Poslední nezávazné okamžiky před úderem maturit byly nejen příležitostí pro maturanty předvést kreativní perly svého repertoáru, ale také možností pro pedagogy a příslušníky nižších ročníků konečně naplno vyjádřit míru vděčnosti, kterou vůči stařešinům studentského stavu cítili.

Tradiční velikonoční koncert se konal 8. 4. 2015 v sále Husova sboru ve Vršovicích.

Od 24. do 27. 3. 2015 se skupina studentů absolvovala zájezd do Budapešti za poznáním dávné i moderní historie maďarské metropole. Kromě tradiční návštěvy Budína, parlamentu či "Domu teroru" byl tentokrát čas i na zajímavé meziválečné stavby ovlivněné italskou Mussoliniho fašistickou architekturou ze 30. let či památník Holokauszt Emlékközpont.

Unikátní podívanou jsme zažili dopoledne 20. 3. 2015. Díky výbornému počasí jsme mohli na nádvoří sledovat částečné zatmění Slunce včetně jeho vrcholu, kdy celé tři čtvrtiny slunečního kotouče byly zakryty Měsícem. Zda vše probíhalo na přímý pokyn vyučujících fyziky, nebo zda šlo o předem předpokládaný astronomický úkaz, se nepodařilo zjistit.

Studenti Semináře z fyziky a zájemci z 1. A navštívili 12. 3. 2015 vybraná pracoviště Fakulty elektrotechnické ČVUT. Zažili absolutní ticho v akustické komoře, byli oslnění svítícími vodiči v laboratoři vysokých napětí a ocitli se ve vektorovém poli v laboratoři Institutu intermédií. Na otázku, zda navštívili i údajnou laboratoř Star Treku s teleportem naši fyzikáři i studenti zarytě mlčí...

3. 3. 2015 studenti navštívili představení a besedy pořádané v rámci festivalu Jeden svět.

15. 1. 2015 odpoledne jsme uspořádali druhý den otevřených dveří pro uchazeče o studium.

28. 1. 2015 studenti absolvovali další program ve Francouzském institutu.

První pololetí jsme završili 29. 1. 2015 vydáním výpisů vysvědčení.

Od 8. do 14. 2. 2015 se studenti 1. ročníku stali postrachem krkonošských sjezdovek a běžeckých tratí v okolí Žižkovy boudy v Pexci pod Sněžkou. Díky lyžařském kurzu tak k českému sněžnému Olympu míří další generace následovníků Hanče, Vrbaty, Šárky Strachové a jiných lyžařských velikánů.

16. 2. 2015 si naši borci změřily síly ve školním futsalovém turnaji.

Studenti 1. a 2. ročníku a účastníci literárního semináře ze 3. ročníku navštívili 17. a 18. 2. 2015 výstavu věnovanou 50. výročí založení Činoherního klubu. V křížové chodbě Staroměstské radnice se seznámili s historii divadla i prostoru, ve kterém sídlí, s nejvýraznějšími režisérskými a hereckými osobnostmi a prohlédli si ukázky plakátů a scénických realizací. Součástí programu byla i projekce záznamu inscenace Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho z roku 1991.

Tradiční maturitní ples s imatrikulací 1. ročníku se konal 17. 2. 2015 v sále KD Domovina v Holešovicích. Atmosféra skvělá, róby oslnivé, loučení velkolepé, ohlas bouřlivý. Děkujeme plesovému výboru za pečlivou přípravu a všem účastníkům za báječný večer.

Počátkem prosince byly definitivně uzavřeny přihlášky k maturitním zkouškám v jarním termínu 2015.

2. 12. 2014 proběhly druhé třídní schůzky v tomto školním roce.

Ráno 5. 12. 2014 se vestibul rozezněl tradičními adventními zpěvy. O pár hodin později se školou potulovaly podivné bytosti, v nichž byli záhy identifikováni Mikuláš a příslušníci jeho nadpozemské i podpozemské družiny.

Tradiční vánoční koncert jsme uspořádali 17. 12. 2014 v sále Husova sboru ve Vršovicích. Program, který vyvrcholil provedením části Rybovy České mše vánoční měl obvyklou profesionální úroveň, což přítomné a nebývale početné publikum ocenilo bouřlivými ovacemi. Mimochodem, náš první vánoční koncert jsme uspořádali přesně před pěti lety, v prosinci 2009.

Studenti 2. ročníku a účastníci semináře z dějin umění 5. 11. 2014 navštívili expozici "Vivat musica"Národní galerii. Díky spolupráci s odborníky byly nalezeny souvislosti mezi výtvarným a hudebním uměním vskutku nečekané.

13. 11. 2014 naši borci hájili barvy ústavu ve futsalovém turnaji.

18. 11. 2014 bylo zahájeno přihlášování k maturitním zkouškám v jarním termínu 2015.

Tradiční přehlídka středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru se letos konala od 20. do 22. 11. 2014. Z našeho stánku byl stejně jako loni inspirativní výhled na pražské panorama a neméně inspirativní byl i jeho obsah. Děkujeme všem, kdo zvládli nával kolem naší smrtelně vážné expozice a vlastně i těm, kdo ho vytvořili...

Účastníci Semináře ze zeměpisu 25. 11. 2014 provedli inspekci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Protože všichni kupodivu úspěšně prošli bezpečnostním rámem, mohli se nejen seznámit s historickými prostory sněmovny a vývojem parlamentarismu, ale někteří možná poprvé poznali své budoucí pracoviště...

Od 24. do 28. 11. 2014 jsme uspořádali druhý ročník série besed, přednášek a představení nazvané Týden novodobých dějin. Jeho součástí byla mimo jiné i beseda s dokumentaristou Pavlem Šmokem, setkání s pamětnicí holocaustu paní Helgou Hoškovou, beseda s režisérkou Kristinou Vlachovou, cyklus "Příběhy našich sousedů", setkání s pamětnicí událostí ve válečných Sudetech a filmy studentů FAMU.

Od 15. do 17. 10. 2014 proběhlo výjezdní soustředění pěveckého sboru, které je první předzvěstí budoucího vánočního koncertu.

15. 10. 2014 naši historici bádali v Armádním muzeu Vojenského historického ústavu na Žižkově.

8. a 9. 10. 2014 absolvovali studenti francouzštiny program ve Francouzském institutu.

V říjnu zahájil svou činnost plesový výbor, příprava maturitního plesu běží na plné obrátky.

30. 9. 2014 proběhly první letošní třídní schůzky.

30. 9 2014 třída 1.A navštívila pražské Planetárium ve Stromovce . Nejdříve se studenti seznámili s interaktivní expozicí ve vestibulu planetária a poté se v sále COSMORAMA zúčastnili pořadu "Tajemství času a hvězd".

Úvodní soustředění studentů prvního ročníku se konalo od 17. do 19. 9. 2014 v okolí Malé Skály v severní části Českého ráje

Ústní maturitní zkoušky podzimního termínu proběhly 17. 9. 2014.

Během oslav výročí partnerské ZŠ byl 9. 10. 2014 na hříšti slavnostně otevřen nový atletický ovál.

Výběr studentů se 8. 9. 2014 zúčastnil Semináře k 60. výročí založení CERNu v Karolinu, který uspořádala AV a MFF UK.

1. 9. 2014 jsme zahájili nový školní rok 2014/2015.

Přes prázdniny proběhla rekonstrukce malé tělocvičny.

Školní rok 2013/2014

Květen a červen 2014

Počátkem května proběhly písemné maturitní zkoušky. Od 19. do 22. 5. 2014 se konaly ústní maturitní zkoušky. 28. 5. 2014 bylo vydáno maturitní vysvědčení. Anabáze maturantů k dospělosti byla 6. 6. 2014 završena maturitním večírkem.

Studenti 3. ročníku 19. 6. 2014 navštívili Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra.

20. 6. 2014 se konal sportovní den.

Od 21. do 24. 6. 2014 hladinu Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova ovládl vodácký kurz studentů 3. ročníku. Počasí přálo, takže drobné neúspěchy na jezech nevadily. Kromě jiných vltavských požitků se studenti radovali i z pozorování ledňáčka říčního, volavky popelavé i bílé, skorce vodního, konipasa horského i bílého, ťuhýka obecného a vzácné ryby vranky obecné nabrané do lodě při cvaknutí v peřejích.

Závěr června byl také tradiční dobou výletů a exkurzí, z nichž mnohé byly věnovány putování po stopách dávné i nedávné historie.

24. 6. 2014 proběhla úvodní schůzka rodičů budoucích studentů nového prvního ročníku.

Zlatým hřebem i bouřlivou tečkou za školním rokem byla 25. 6. 2014 tradiční letní scéna pod širým nebem. Po vystoupení pěveckého sboru se představili hosté a nakonec nádvoří ovládla školní kapela.

Březen a duben 2014

V první polovině března 2014 se studenti účastnili projekcí a besed pořádaných v rámci festivalu "Jeden svět".

21. 3. 2014 studenti zápolili s Matematickým klokanem.

Ve dnech 27. a 28. 3. 2014 se konalo výjezdní soustředění pěveckého sboru.

Svištění míčků 7. 4. 2014 svědčilo o školním florbalovém turnaji.

Přijímací zkoušky do budoucího 1. ročníku se konaly 22. a 23. 4 2014.

24. 4. 2014 jsme uspořádali tradiční velikonoční koncert pro veřejnost v sále Husova sboru ve Vršovicích. Profesionální výkon našeho pěveckého sboru vypadal lehce a samozřejmě, znalí však vědí, kolik práce a hodin zkoušení se za ním skrývá.

25. 4. 2014 se třída 2.A vydala po stopách zmizelých pražských památek. Po marném hledání perónů pověstného nádraží Těšnov se pátrání zaměřilo na Staré a Nové Město, kde si studenti připomněli Mariánský sloup, východní křídlo Staroměstské radnice nebo asanovaný židovský Josefov. Opomenuty nebyly ani zbytky Stalinova pomníku na Letné nebo následky bombardování z roku 1945.

30. 4. 2014 se svým posledním zvoněním s laskavou náručí našeho ústavu rozloučily letošní maturitní třídy. Rozloučení na nádvoří bylo tradičně důstojné a vážné, jak už to při podobných akcích bývá.

Leden a únor 2014

Od 12. do 18. 1. 2014 v Peci pod Sněžkou proběhl lyžařský kurz 1. ročníku. V předvečer zimní olympiády studenti přesvědčili, že Česká republika nezůstane bez medailí ani v následujících letech. Našim současným medailistům ze sjezdovek, snowboardových tratí i bílé stopy vyrůstá zdatná konkurence.

Studenti 2. ročníku se 4. 2. 2014 seznámili s principy jaderné bezpečnosti a měli možnost besedovat s odborníky ÚJB.

5. 2. 2014 proběhl tradiční školní futsalový turnaj.

10. 2. 2014 jsme navštívili divadelní představení "Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd".

Ač historicky druhý, docela určitě už tradiční. Maturitní ples se tentokrát konal 13. 2. 2014 ve vinohradském Radiopaláci. Zahájila ho imatrikulace 1. ročníku, poté patřil parket maturantům. Děkujeme organizátorům, aktérům vážných i méně vážných vystoupení a samozřejmě všem studentům a jejich třídním profesorkám.

26. 2. 2014 se studenti 3. a 4. ročníku zapojili do akcí v rámci festivalu "Mene Tekel".

Listopad a prosinec 2013

Od 21. do 23. 11. 2013 jsme se v pražském Kongresovém centru tradičně představili na výstavě pražských středních škol Schola Pragensis. Neméně tradičně jsme vystavili velké kulové.

28. 11. 2014 jsme pro uchazeče o studium v příštím školním roce uspořádali první Den otevřených dveří.

2. 12. 2013 byl uzavřen termín pro podávání přihlášek k maturitním zkouškám v jarním termínu.

Ráno 5. 12. 2013 se vestibulem školy rozezněly koledy a další adventní zpěvy.

5. 12. 2013 studenti uspořádali Mikulášskou nadílku pro nejmladší žáky z partnerské ZŠ Na Planině. Tentýž den se svatý muž se svým doprovodem údajně zjevoval i na chodbách gymnázia.

Ač mladí a nadějní, mohli se jít klouzat. Vlahé předvánoční počasí 16. 12. 2013 vylákalo studenty 1. ročníku  na ledovou plochu, z níž nebylo úniku.

18. 12. 2013 po odpolední generálce vyvrcholil sváteční čas velkým vánočním koncertem v naplněném sále Husova sboru ve Vršovicích. Jeho tradiční součástí bylo i provedení některých pasáží České mše vánoční Jakuba Jany Ryby. Poděkování za skvělý výkon patří nejen organizátorům, studentům a pedagogům, ale také hostujícím hudebníkům a účinkujícím absolventům gymnázia.

Říjen 2013

Ve dnech 21. až 25. 10. 2013 na škole proběhl první ročník akce "Týden novodobých dějin", letos věnovaný politickým vězňům 50. let. 21. 10. 2013 proběhla beseda s autorem publikace "Nezhojené rány národa" Lubomírem Vejražkou a setkání s paní Jaroslavou Matouškovou - dcerou politického vězně. 23. 10. 2013 nás historička dr. Zora Dvořáková seznámila s osudy popravených politických vězňů. 25. 10. 2013 po promítnutí filmů o násilné kolektivizaci a dalších perzekucích následovalo setkání s dcerou vězněného katolického intelektuála paní Věrou Hradečnou.

10. 10. 2013 se zájemci ze tříd 2.A, 3.A a 4.B v posluchárně MFF UK zúčastnili přednášky "Objevení Higgsova bosonu na urychlovači LHC v Cernu". Přednáška doc. Rupperta Leitnera se konala jen pár dnů po udělení Nobelovy ceny za fyziku za předpověď existence oné "božské částice".

Září 2013

2. 9. 2013 jsme zahájili nový školní rok 2013/2014. Třídní profesorkou nového prvního ročníku je mgr. Jana Rybínová.

10. 9. 2013 proběhla tradiční burza učebnic. Tentýž den se konaly první letošní třídní schůzky a poprvé se sešel i plesový výbor připravující letošní maturitní ples.

Od 11. do 13. 9. 2013 se konalo tradiční úvodní soustředění 1. ročníku, tentokrát ve Špindlerově Mlýně. Akce úspěšně ověřila nejen fyzickou zdatnost našich nových nadějí, ale i jejich studijní tempo na simulátoru důmyslně maskovaném za bobovou dráhu. Navzdory nepříliš vlídnému počasí všichni krkonošský test přežili.

17. 9. 2013 byl dnem podzimního termínu ústních maturitních zkoušek.

Pístina u Stráže nad Nežárkou od 22. do 27. 9. 2013 poskytla příjemné zázemí pro výběrový cyklistický kurz studentů 2. až 4. ročníku. Malebná krajina rybníků, lesů a útulných vesniček vydatně přispěla ke zvýšení fyzické zdatnosti i duševní pohody. Počasí přálo, ujeli jsme 200 kilometrů, a dokonce i po jízdě zručnosti zůstali všichni celí.

Školní rok 2012/2013

Květen a červen 2013

2. 5. 2013 byly zahájeny písemné maturitní zkoušky.

Pietní akt věnovaný odbojářům z tzv. Zpravodajské brigády se konal 15. 5. 2013 u pomníku na Jezerce za účasti čestných hostů a veřejnosti, včetně našich studentů. Důstojným způsobem byl připomenut význam této odbojářské organizace v období okupace českých zemí.

Od 20. do 23. 5. 2013 proběhly ústní maturitní zkoušky. Po nich 24. 5. 2013 následoval maturitní večírek a poté vydání maturitních vysvědčení 30. 5. 2013.

Počátkem června Prahu postihly povodně, proto jsme byli nuceni 3. 6. 2013 zrušit vyučování.

20. 6. 2013 se studenti 3. ročníku vydali na exkurzi do pražské ZOO. Počasí skvělé, předprázdninová nálada výborná, zvířátka chlupatá.

Zatímco předcházející den se studenti 3. ročníku setkali se zvířátky vesměs exotickými, 21. 6. 2013 je čekalo jen jedno, tuzemské, zato velmi přítulné - velkopopovický kozel. Seznámení prý bylo příjemné, zevrubné a vydatné. A samozřejmě poučné a didakticky názorné.

V deštivém podvečeru 24. 6. 2013 jsme se bouřlivě rozloučili se školním rokem tradiční Letní scénou GMH. Začalo to něžně a nenápadně - společným vystoupením s pěveckým sborem ZŠ Na Planině. Pak se představil sbor gymnázia, následoval recitál a nakonec přišla smršť v podobě školní kapely Milaband.

Poslední dny školního roku strávili studenti 2. ročníku v Českém ráji. Od 25. do 27. 6. 2013  prolézali sluje, soutěsky, štěrbiny, průrvy a další malebná místa Máchova kraje. Prožili nejen rozervaně romantickou atmosféru Příhrazských skal, Drábských světniček či okolí hradu Kost, ale i mnohé další rajské okamžiky.

25. 6. 2013 se konala úvodní schůzka rodičů studentů budoucího 1. ročníku.

Březen a duben 2013

V březnu se studenti zúčastnili akcí v rámci festivalu "Jeden svět".

12. 3. 2013 se výběr našich borců zaskvěl v soutěži ve šplhu.

Předjaří bylo zřejmě správným časem k návštěvě Klementina, zatímco pro jaro v plném rozpuku se ukázal jako vhodnější Památník národního písemnictví.

Od 19. do 23 3. 2013 se skupina studentů vydala do Budapešti. Cílem byly nejen památky perly na Dunaji, ale také návštěva partnerského Gymnázia Jánose Aranye. Zdejší studenti a profesoři pro nás připravili barvitý program včetně návštěvy přírodní památky Sas hegy (Orlí hora). Po cestě zpět jsme se seznámili s historickým centrem slovenské metropole.

25. a 26. 3. 2013 proběhlo v Žampachu u Jílového soustředění pěveckého sboru. Jedním z jeho cílů byla příprava na dubnový velikonoční koncert.

Tradice jarních představení pro veřejnost nebyla přerušena ani letos. 18. 4. 2013 jsme uspořádali velikonoční koncert v sále Husova sboru ve Vršovicích. Ohlas na pásmo duchovní i světské hudby potvrdil rostoucí úroveň našeho pěveckého sboru.

V dubnu studenti navštívili několik výstav našich předních výtvarníků, například výstavu Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu.

Matematici předvedli několik parádních čísel. Jakkoliv se stali účastníky Náboje, nevybouchli.

22. a 23. 4. 2013 se konaly přijímací zkoušky do budoucího 1. ročníku.

30. 4. 2013 zaznělo poslední zvonění pro historický první maturitní 4. ročník našeho gymnázia. Loučení maturantů bylo samozřejmě smrtelně vážné a vrcholně seriózní. Škoda, že někteří profesoři důstojnost tohoto aktu poněkud kazili...

Leden a únor 2013

Druhý Den otevřených dveří proběhl 10. 1. 2013.

Letošní lyžařský kurz 1. ročníku proběhl od 12. do 18.1. 2013 v Peci pod Sněžkou. Hlavním útočištěm našich démonů sjezdovek a přízraků bílé stopy byl hotel Žižkova bouda. Na rozdíl od jednostranně zaměřených profesionálů studenti prokázali netušené výkony nejen ve slalomu a na běžkách, ale také při méně sportovních aktivitách.

23. 1. 2013 se v Národním domě na Smíchově konal historicky první maturitní ples spojený s imatrikulací prvních ročníku.

V únoru se studenti trýznivě rozloučili s výukou. Naštěstí jarní prázdniny trvaly jen týden.

Listopad a prosinec 2012

2. 11 2012 studenti z fyzikálního semináře v rámci "Týdne vědy" navštívili jednotlivá pracoviště Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR.

Ani letos jsme nechyběli na každoroční přehlídce pražských středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru od 22. do 24. 11. 2012. Naše mírně historicky zaměřená a ne zcela smrtelně vážná expozice se setkala s tradičně příznivým ohlasem návštěvníků.

29. 11. 2012 jsme uspořádali první Den otevřených dveří.

Koncem listopadu studenti maturitních ročníků podávali přihlášky k maturitním zkouškám.

3. 12. 2012 se studenti setkali s veterány druhé světové války. Našimi hosty byli generál Alexander Beer, plukovník Antonín Štícha, plukovník Ludevít Štefka a plukovník Pavel Vranský. Hrdinové bojů na východní i západní frontě se s námi podělili nejen o své válečné vzpomínky, ale také o pohled na naše dějiny v širších souvislostech.

7. 12. 2012 se studenty besedovala historička dr. Zora Dvořáková. Hlavním tématem besedy bylo období normalizace. Součástí setkání bylo i promítání dokumentu "Nikomu jsem neublížil".

V předvánoční čas jsme si připomněli 7. 12. 2012 adventním zpíváním spolu s partnerskou ZŠ Na Planině. (fotografie z akce jsou ve fotogalerii ZŠ).

Letošní vánoční koncert se konal 18. 12. 2012 v sále Husova sboru ve Vršovicích. Jedním z vrcholů představení bylo provedení části České mše vánoční Jakuba Jany Ryby. První část souboru snímků obsahuje záběry z odpolední zkoušky.

Září a říjen 2012

3. 9. 2012 jsme zahájili nový školní rok. Poprvé máme všechny čtyři ročníky. Třídním profesorem prvního ročníku je mgr. Patrik Herdics. Na škole nově působí profesoři Mgr. Šárka Eckhardtová, Ing. Milan Kříž, Mgr. Dana Rejlková, Mgr. David Staněk a Mgr. Ivana Šímová.

Počátkem září byla ve vestibulu instalována výstava "Spolu - proti sobě" o událostech roku 1968 z českého a polského pohledu.

Studenti se seznámili se Slovanskou epopejí Alfonse Muchy.

Poprvé se sešel plesový výbor, aby zahájil ostré přípravy historicky prvního maturitního plesu gymnázia.

24.9. 2012 jsme přivítali návštěvu z partnerského Gymnázia Jánose Aranye z Budapešti. Po hudebním uvítání jsme našim kolegům připravili program věnovaný společným tématům české a maďarské moderní historie. Nechybělo ani mezistátní fotbalové utkání.

Letošní úvodní soustředění 1. ročníků nezapřelo obor působnosti třídního profesora. Od 1. do 3. 10. 2012 studenti v Nové Pace a okolí putovali po stopách slovutného českého pána Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.

9. 10. 2012 proběhly první letošní třídní schůzky.

11. až 12. 10. 2012 se konalo úvodní soustředění pěveckého sboru GMH.

19. 10. 2012 si studenti vyzkoušeli chemické radovánky připravené ve spolupráci se studenty VŠCHT.

Školní rok 2011/2012

Červen 2012

20. 6. 2012 jsme se velkolepě a dosti hlasitě rozloučili se školním rokem hudební akcí pod širým nebem. Představil se náš pěvecký sbor, nová školní kapela "Milada and her Melody boys" a hosté.

Od 21. do 23. 6. 2012 v rámci výletu 2. ročníku putovali studenti po trase Praha - Hrubá Skála - Bedřichov - Liberec. Cílem anabáze byly zjevné krásy i skryté taje Hruboskalska a Jizerských hor.

Od 24. do 27. 6. 2012 studenti 1. ročníku poznávali Adršpašsko-Teplické skály. Úspěšně zdolali skalní města v Adršpachu a Teplicích nad Metují, stolovou horu Ostaš i Kočičí skály a navštívili Náchod.

3. ročníky navštívily výstavy "The Human Body" a expozici "Europa Jagellonica" v Kutné Hoře.

V posledním červnovém týdnu jsme si mimo jiné připomněli i výročí popravy Milady Horákové.

Květen 2012

11. 5. 2012 studenti 2. ročníků navštívili expozici kubismu v Národní galerii.

Koncem května bylo vyhlášeno první kolo přihlášek do volitelných předmětů na příští školní rok.

23. 5. 2012 jsme se zúčastnili pražského turnaje v beachvolejbalu.

24. 5. 2012 studenti z fyzikálního semináře navštívili Ústav jaderného výzkumu a Ústav jaderné fyziky v Řeži.

Od 28. 5. do 1. 6. 2012 se na Vltavě konal vodácký kurz pro 3. ročníky. Studenti zdárně zvládli všechny šlajsny, jezy i peřeje na trase od Vyššího Brodu do Zlaté Koruny, jakož i nástrahy Českého Krumlova a dalších hříšných pastí na nebohé vodáky.

Duben 2012

Ve dnech 10. až 13. 4. 2012 vyjela skupina studentů 3. ročníku do Budapešti. Cílem byla nejen prohlídka maďarské metropole, ale také partnerské návštěvy Gymnázia Jánose Aranye a Gymnázia Miklóse Zrínyiho spojené s prezentacemi a diskusemi o novodobých dějinách střední Evropy.

18. 4. 2012 proběhl školní turnaj ve volejbalu.

19. 4. 2012 jsme uspořádali jarní koncert v sále Husova sboru ve Vršovicích. Výtěžek koncertu byl věnován Domu na půl cesty Maják, kde nacházejí svůj nový domov mladí lidé, kteří vyrostli v dětských domovech.

Koncem dubna se skupina studentů vypravila do Francie.

Březen 2012

7. 3. 2012 jsme si připomněli 150. výročí založení Sokola návštěvou historického sídla Sokola pražského v Žitné ulici.

19. 3. 2012 jsme uspořádali setkání s dokumentaristou Martinem Šmokem. Seznámili jsme se nejen s unikátním projektem záznamu vzpomínek pamětníků holocaustu, ale také s velmi otevřenými pohledy na příčiny i projevy xenofobie a intolerance ve střední Evropě.

Příchod astronomického jara jsme stylově oslavili 21. 3. 2012 noční návštěvou Štefánikovy hvězdárny. Hlavním důvodem byly mimořádně příznivé podmínky pro pozorování Venuše, Jupitera a Saturnu. O dva dny později naši matematici hrdinně bojovali v pražském kole soutěže Náboj.

22. a 23. 3. 2012 v Žampachu u Jílového proběhlo jarní soustředění pěveckého sboru.

29. 3. 2012 se v Brožíkově síni Staroměstské radnice konala slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku.

Leden a únor 2012

Z mrazivého začátku přestupného roku 2012 si zapamatujeme nejen tradiční žhavou smršť písemek v závěru pololetí, ale třeba také lednový lyžařský kurz 1. ročníku v Harrachově nebo exkurzi do Národní galerie.

Vyšlo první číslo studentského časopisu NEVERMORE. Můžete si ho stáhnout z tohoto odkazu.

V sekci výuka byly zřízeny stránky fyziky a českého jazyka.

20. 2. 2012 proběhl historicky první školní turnaj ve stolním tenisu.

29. 2. 2012 se studentky našeho třetího ročníku zúčastnily pražského turnaje středních škol ve šplhu a vybojovaly výborné 4. místo.

Na přelomu února a března 2012 jsme uspořádali  výběrový lyžařský kurz v Rakousku. Lyžovali jsme ve světoznámých střediscích Kaprun a Zell am See.

Mikuláš a advent na GMH

5. 12. 2011 jsme připravili mikulášskou nadílku pro nejmladší děti ze základní školy Na Planině. Viz obrázky ve fotogalerii.

9. 12. 2011 jsme se připojili k tradičním planinským ranním adventním zpěvům. Předvánočním vrcholem však byl především náš vánoční koncert, který jsme uspořádali 20. 12. 2011 v sále Husova sboru na Vinohradech.

Podzim 2012

Tak jako každý rok, i letos jsme se ve dnech 24. až 26. 11. 2011 představili na tradiční výstavě pražských středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru. Pár fotografií najdete v naší fotogalerii.

Od října do prosince 2011 proběhl první školní turnaj v Sudoku, který připravila prof. Martina Kučerová.

10. a 11. 11. 2011 proběhlo výjezdní soustředění pěveckého sboru gymnázia.

Od 14. do 17. 9. 2011 proběhlo úvodní soustředění studentů 1. ročníku v Krkonoších v obci Strážné. Studenti hrdinně zvládli dva celodenní výlety na krkonošské hřebeny. Důkaz najdete v naší fotogalerii.

Co nového od září 2011

Gymnázium má tři ročníky a poprvé byla zahájena výuka volitelných předmětů. Na škole nově působí další pedagogové: RNDr. Miloslav Jireš, PhDr. Lucie Černá, Mgr. Renata Hartmanová Mgr. Hana Neckář Vyšovan a Mgr. Zdeněk Pospíšil.

Školní rok 2010/2011

Na hradě i mezi jezy
Předposlední červnový týden se 1. ročníky vydaly pátrat po přírodních krásách, historických památkách i gastronomických perlách Kokořínska. Studenti 2. ročníků si vyzkoušeli Archimédův zákon při jednodenním vodáckém výletě na Sázavu.

Elektromobil na vlastní kůži
24. 6. 2011 nám odborníci z firmy Siemens představili jeden z prvních sériově vyráběných elektromobilů určených pro evropský trh Citroën C-Zero. Zájemci si mohli toto unikátní vozítko nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet jeho nezvykle tichou jízdu, svižnou akceleraci a snadné řízení. Viz fotky v galerii.

Letní scéna v běsnění živlů
Loučení se školním rokem mělo proběhnout večer 22. 6. 2011 "open air" akcí na nádvoří. Bouřka a prudký déšť však narušily naše velkolepé plány. Účinkující se však běsnícím živlům hrdě postavili. Důkaz najdete v galerii.

Cyklistický kurz
Na přelomu května a června proběhl cyklistický kurz 2. ročníků na Třeboňsku. Fotografie hledejte v galerii.

Zájezd do Anglie
První jazykový zájezd do města Torquay v jižní Anglii proběhl v prvním květnovém týdnu 2011. Fotografie z akce jsme umístili do naší fotogalerie.

Den s technikou v Plzni
5. 5. 2011 naši studenti navštívili Plzeň. Seznámili se s vývojem nových typů lokomotiv Škoda a prohlédli si výstavu "Techmania". Pár fotografií je v naší fotogalerii.

Z cyklu "Testis temporum"
10. 3. 2011 proběhl seminář na téma
"Vznik Sboru národní bezpečnosti". Naše pozvání přijal náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Jan Kalous, Ph. D.
11. 3. 2011 studenti shlédli český film režiséra Radima Špačka "Pouta" o lidech, do jejichž osudů zasáhla StB.

Lyžařský kurz 1. ročníků
1. ročníky absolvovaly svůj lyžařský kurz od 20. do 26. 2. 2011 v Harrachově. Pár fotografií najdete v naší fotogalerii.

Imatrikulace
Slavnostní imatrikulace proběhla 2. 2. 2011 v Brožíkově síni Staroměstské radnice za účasti předsedkyně školského výboru zastupitelstva hl. m. Prahy Marie Kousalíkové, předsedy Klubu Milady Horákové Františka Šedivého a dalších hostů.

Advent a vánoce na GMH
V předvánočním čase jsme uspořádali několik akcí, které vyvrcholily velkým vánočním koncertem v kostele na Vršovickém náměstí. Fotografie samozřejmě zveřejníme.

English Speaking Club
Americká lektorka Sierra Tyran organizuje pro studenty našeho gymnázia English Speaking Club. Studenti si v něm mohou procvičit své konverzační schopnosti a pohovořit se zajímavými hosty.

Schola Pragensis
Ve dnech 25. až 27. 11. 2010 jsme se představili v Kongresovém centru na přehlídce pražských SŠ "SCHOLA PRAGENSIS". Viz fotogalerie.

V rytmu Jumping Drums
21. 10. 2010 školou zaduněly rytmy bubenické skupiny Jumping Drums. Prý nejde o poslední setkání, takže...
Fotografie jsou v naší fotogalerii.

English Speaking Club
Americká lektorka Sierra Tyran organizuje pro studenty našeho gymnázia English Speaking Club. Studenti si zde mohou procvičit své konverzační schopnosti, zahrát si různé hry a pohovořit se zajímavými hosty. První schůzka se konala 24. 9. 2010.

Nejen o železné oponě
O svém osudu a tragédiích spojených se železnou oponou nám 23. 9. 2010 vyprávěl bývalý politický vězeň ing. Adolf Rázek. Besedu natáčela Česká televize a diváci ji uvidí v rámci cyklu "Příběhu železné opony". Fotografie najdete v naší fotogalerii.

Úvodní soustředění 1. ročníků
Začátek školního roku v novém prostředí a mezi novými spolužáky může být pro řadu studentů prvních ročníků poněkud náročný. Pro nastupující studenty proto pořádáme úvodní seznamovací soustředění, kde po prvních týdnech výuky mají všichni možnost se na chvilku odpoutat od školního prostředí a především se navzájem trochu lépe poznat.
Letošní akce se konala od 15. do 17. září 2010 v Kolínské boudě pod vrcholem Černé hory nedaleko Pece pod Sněžkou. Program zahrnoval soutěže, turistiku, hry a informace o studiu na naší škole. Počasí sice nebylo úplně ideální, o to více však vynikla drsná krása krkonošských rašelinišť a a pohostinně vlídné teplo Kolínské boudy. Máte-li zájem o fotografie, najdete je v naší fotogalerii.

Začal nový školní rok...
V novém školním roce 2010/2011 má gymnázium celkem 4 třídy, z toho 2 třídy v 1. ročníku a 2 třídy ve 2. ročníku. Novými třídními profesorkami jsou Mgr. Martina Kučerová (1.A) a PaedDr.Jitka Neumanová (1.B). Od září 2010 na gymnáziu nově působí: Mgr. Jana Gabrielová (D), Mgr. Lucie Janoušová (Aj), Mgr. Martina Kučerová (M-F), PaedDr. Jitka Neumanová (Bi-Tv), PhDr. Vlastimila Nováková (M-Tv), PaedDr. Bedřich Pazdera (D), Sierra Tyran (lektorka Aj) a Mgr. Markéta Smetanová (Hv).

Školní rok 2009/2010

Večer pro Miladu Horákovou
21. 6. 2010 jsme v divadle Kolowrat uspořádali vzpomínkový Večer pro Miladu Horákovou. Jako host na našem představení vystoupila členka činohry Národního divadla Taťjana Medvecká, která přednesla několik Shakespearových sonetů. Studenti publiku předvedli interpretaci poezie (J. Zahradníčka, I. Blatného, V. Holana, J. Koláře, V. Renče, I. M. Jirouse, J. Skácela a K. Kryla) i prózy (J. Škvorecký: Práce pro kádrováky), hudební čísla i výsledky práce školního pěveckého sboru. Závěr patřil klavírnímu recitálu Zory a Nory Novotných.
Za spolupráci a podporu děkujeme Národnímu divadlu a všem hostujícím účinkujícím.

Návštěva dcery Milady Horákové
3. 6. 2010 školu navštívila dcera Milady Horákové paní Jana Kánská. Děkujeme nejen za zajímavou besedu, ale i za trvalou podporu a přízeň našemu gymnáziu.

Vzpomínka na Pražské povstání
5. 5. 2010 si studenti připomněli 60. výročí Pražského povstání a podíleli se na organizaci pietní vzpomínky na Staroměstském náměstí.
20. 5. 2010 se studenti na Masarykově nádraží zúčastnili pietního aktu na počest popravených bojovníků a setkali se s pamětníky - členy Zpravodajské brigády.

Filmový klub
Na jaře 2010 svou činnost na škole zahájil filmový klub, seznamující studenty s pozoruhodnými díly české i světové kinematografie.

Imatrikulace
Slavnostní imatrikulace 1. ročníků za účasti náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie Kousalíkové se uskutečnila 21. 1. 2010 v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Z akce máme samozřejmě i pár fotografií.

Lyžařský kurz
Historicky první lyžařský kurz prvních ročníků proběhl 13. až 20. 2. 2010 v Harrachově.

Advent na Planině
Ve spolupráci se ZŠ Na Planině jsme uspořádali vánoční koncert v evangelickém kostele v Braníku, připomněli si blížící se Vánoce pátečními zpěvy, uspořádali mikulášské hrátky a navštívili adventní Vídeň.  Fotografie z akcí najdete v naší fotogalerii.

Byli jsme na výstavě "Schola Pragensis"
Ve dnech 12. až 14. 11. 2009 se naše gymnázium představilo na přehlídce středních škol "Schola pragensis" v Kongresovém centru. Veřejnosti jsme se představili nejen našimi fotografiemi a výtvarnými díly, ale také malou výstavkou historických artefaktů a jejich osudů. Pár fotografií je v naší galerii.

Zahájena spolupráce s "Moderními dějinami"
27. 10. 2009 jsme uzavřeli dohodu o partnerství a spolupráci se vzdělávacím portálem "Moderní dějiny".

Beseda s ing. Františkem ŠedivýmŘád T. G. Masaryka

27. 10. 2009 se studenti setkali s předsedou Klubu Milady Horákové a místopředsedou Konfederace politických vězňů ing. Františkem Šedivým. Vyprávěl o své účasti v protinacistickém odboji za války i svých aktivitách po únoru 1948. Za svou účast v letákových akcích a především za organizaci odporu a pomoc lidem při odchodu do zahraničí byl v letech 1952 až 1964 uvězněn, mimo jiné i v táborech známého "jáchymovského pekla". Besedu a následné rozhovory se studenty natáčel štáb japonské veřejnoprávní televize NHK, který připravuje cyklus pořadů o osudech střední a východní Evropy po 20 letech od rozpadu sovětského bloku. Fotografie z besedy najdete v galerii.
Následující den ing. František Šedivý na Pražském hradě od prezidenta republiky obdržel Řád T. G. Masaryka, k čemuž mu srdečně blahopřejeme.
(publikováno 28. 10. 2009)

Úvodní soustředění 1. ročníků

Ve dnech 16. až 19. 9. 2009 se studenti 1. ročníků podívali do jižních Čech. Nádherná krajina Třeboňska a stylové prostředí penzionu Holenský dvůr u Ratiboře byly příjemnou kulisou pro různé lesní hrátky a sportovní aktivity. Turistické kvality novopečených gymnazistů prověřil výlet na zámek Jemčina u Lužnice. Po návratu se dobrovolníci mohli pokochat breberkami z nedalekého rybníka. Závěrečný večer u ohně se nesl ve znamení špičkových autorských a interpretačních výkonů, a to ve všech světových jazycích.
Fotografie z úvodního soustředění jsou v naší galerii.
(publikováno 6. 10. 2009)

Slavnostní otevření gymnázia 1. září 2009

Odkaz na zprávu o průběhu prvních minut prvního školního roku GMH. Fotografie ze slavnostního zahájení najdete v naší galerii.
(publikováno 23. 9. 2009)