poslední aktualizace 8. 10. 2023

Ke stažení

Kliknete-li na odkaz některého ze souborů, soubor se zpravidla otevře v okně vašeho internetového prohlížeče a jeho zobrazení nemusí být vždy správné. Proto je mnohem vhodnější soubor nejdříve uložit do vašeho počítače a teprve po uložení otevřít soubor příslušným programem.

Tiskopisy a formuláře

  Přihláška ke studiu na SŠ (xlsx) platná v roce 2023. Přihlášku je možné vyplnit v příslušném programu (Excel, Calc...) a vytisknout (není nutný barevný tisk), nejlépe oboustranně na jeden list A4. Možný je i tisk na na dva samostatné listy, které budou spolu spojeny například sešívačkou.
Do přihlášky se jako název a adresa školy uvádí "Gymnázium Milady Horákové, Praha 4, Na Planině 1393" a jako obor vzdělání "79-41-K/41 Gymnázium".
Přihlášky pro rok 2024 budou zřejmě jiné, musíme počkat na přijetí příslušných předpisů.

  Žádost o uvolnění z výuky (pdf) - lístek je určen studentům, kteří během dne odcházejí ze školy před koncem řádného vyučování (týká se i odchodu před hodinami odpolední výuky!). Informace o předčasném odchodu ze školy musí mít uvedený řádný důvod a musí být potvrzena oprávněným pracovníkem školy. Při odchodu se odevzdává ve vrátnici. (Na stránce A4 jsou čtyři lístky k rozstřižení.)

  Potvrzení o návštěvě lékaře (pdf) - tento formulář je určen studentům, kteří na základě požadavku třídního profesora musí doložit návštěvu lékaře potvrzením. Použijte ho v případě, že lékař nebude ochoten potvrdit datum a čas návštěvy přímo v omluvném listu.

  Potvrzení o nemoci (pdf) - tento formulář je určen studentům, kteří na základě požadavku třídního profesora musí doložit nepřítomnost ve škole z důvodu nemoci lékařským potvrzením. Použijte ho v případě, že lékař nebude ochoten potvrdit celkovou dobu absence (tedy její začátek a konec) přímo v omluvném listu.

  Žádost o osvobození z výuky tělesné výchovy (pdf)

Vnitřní předpisy gymnázia

  Školní řád (pdf) - základní znění školního řádu s přílohou pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání