poslední aktualizace 28. 10. 2009

Partneři gymnázia

 

Základní škola v Praze 4, Na Planině 1393

(V jejím areálu gymnázium sídlí a využívá její vybavení.)

Ředitel: Mgr. Filip Novák

Adresa a telefon jsou společné s GMH.

E-mail: skola@planina.cz

WWW: www.planina.cz

Konfederace politických vězňů České republiky

(spoluautor projektu gymnázia a metodický garant)

Předsedkyně: MUDr. Naděžda Kavalírová

Adresa: Škrétova 6, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 230 608, 224 238 655

Fax: 224 230 593

E-mail: ustredi@kpv-cr.cz

WWW: www.kpv-cr.cz

Klub dr. Milady Horákové

(spoluautor projektu gymnázia a metodický garant)

Předseda: Ing. František Šedivý

Adresa: Na Planině 1393, 140 00 Praha 4

Telefon: 233 373 934

WWW: www.miladahorakova.cz

Vzdělávací portál "Moderní dějiny"

WWW: www.modernidejiny.cz

Městská část Praha 4

(zřizovatel ZŠ Na Planině a majitel objektu)

Starosta: Pavel Caldr

Místostarostka pro oblast školství: Ivana Staňková

Adresa: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Telefon: 261 192 111

E-mail: radnice@praha4.cz

 

Vznik a podpora Gymnázia Milady Horákové byly potvrzeny nejen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy, ale dne 25. 9. 2008 také slavnostním podepsáním "Memoranda o spolupráci mezi Hlavním městem Prahou, Městskou částí Praha 4 a Konfederací politických vězňů při zřízení Gymnázia Milady Horákové v hlavním městě Praze". Fotokopii memoranda si můžete prohlédnout.

Vzpomínáme...

Mgr. Pavel Knotek (1934 - 2006)

Člen výboru Klubu Milady Horákové, spoluautor projektu gymnázia a vynikající pedagog.

Až do konce 60. let působil jako známý a oblíbený učitel českého jazyka a dějepisu na několika školách. V té době také spolupracoval s tehdejší Československou televizí na přípravě některých populárních vzdělávacích a zábavných pořadů. Po roce 1968 odmítl souhlasit s invazí sovětských vojsk, a proto musel opustit školství, aby nemohl šířit "závadné myšlenky" mezi mládeží. Poté pracoval jako lešenářský dělník.

Po roce 1989 se mohl znovu vrátit k pedagogické práci a působil jako učitel na gymnáziu. Studenti si ho vážili jako skvělého pedagoga a vynikajícího odborníka na novodobou historii. Jeho proslulé semináře z dějin totality byly vždy plné a studenti na ně dodnes vzpomínají. Jeho odborné fundovanosti často využíval i Český rozhlas ve svých pořadech věnovaných našim dějinám a kultuře. Profesor Knotek byl však oblíbený i jako výborný vypravěč, skvělý hudebník a zpěvák.

V roce 2004 stál u zrodu myšlenky založit Gymnázium Milady Horákové a novému vedení ZŠ Na Planině zprostředkoval kontakt s Klubem Milady Horákové a s Konfederací politických vězňů. Velmi výrazně se podílel i na tvorbě profilu budoucí školy. Pokládal za zásadní chybu, že se historie v některých školách učí pouze "od pravěku po Gottwalda", jak říkával. Kdyby se dožil dnešních dnů, měl by ze vzniku Gymnázia Milady Horákové jistě radost.

 

Ing. Mirko Šťastný (1927 - 2008)

Dlouholetý 1. místopředseda Konfederace politických vězňů, čestný muž a neúnavný bojovník.

Už od roku 1933 byl členem Skautu a Sokola. V roce 1948 byl za svou politickou činnost v Národně-socialistické straně vyloučen z vysoké školy. Poté pomáhal podporovat lidi pronásledované a uvězněné tehdejším režimem. V roce 1950 byl v souvislosti s vyšetřováním skupiny kolem Milady Horákové zatčen a odsouzen za velezradu na 15 let. Z nich pobyl ve vězení plných 10 let, z toho jeden rok v obávaném uranovém "lágru L" s proslulou "Věží smrti".

Po propuštění v roce 1960 pracoval jako kopáč a později jako dělník v plynárně. V roce 1968 byl jedním ze zakladatelů Klubu K 231 (organizace politických vězňů odsouzených za velezradu podle § 231 tehdejšího trestního zákona). Za tuto svou činnost byl v 70. letech opět vyšetřován.

Po roce 1989 pomáhal založit Konfederaci politických vězňů a byl spoluautorem zákona o protiprávnosti komunistického režimu (zákon č.198/1993 Sb.).

Ing. Mirko Šťastný se jako zástupce KPV zúčastnil mnoha jednání o vzniku našeho gymnázia. Všechny kolem sebe posiloval svým optimismem a přesvědčením, že Gymnázium Milady Horákové v Praze na Planině skutečně vznikne. Nikdy se nenechal uchlácholit mlhavými sliby, vždy důsledně a neúnavně prosazoval konkrétní kroky, které postupně vedly k úspěchu. Rozhodnutí Rady a Zastupitelstva o zřízení gymnázia vnímal jako jedno ze svých velkých vítězství. Na slavnostním otevření školy nám bude velmi chybět.