poslední aktualizace 27. 9. 2018

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

Stalo se...

13. 9. 2018 stoprocentně úspěšně proběhl podzimní termín maturitních zkoušek.

Slunného rána 3. 9. 2018 jsme ve vší počestnosti zahájili nový školní rok. Třídnimi profesorkami prvních ročníků jsou Lucie černá (1.A) a Eva Dusová (1.B). Novou třídní profesorkou třídy 3.B je Martina Kučerová.

Bouřlivá Planina Open Air v podvečer 27. 6. 2018 smrští decibelů smetla poslední zbytky končícího školního roku.

19. 6. 2018 se konala úvodní schůzka rodičů studentů budoucího 1. ročníku.

Na výpravu do Budapešti se skupina studentů s našimi historiky vydala od 5. do 8. 6. 2018.

Od 27. 5. do 1. 6. 2018 studenti supěli malebnou jihočeskou krajinou podél Nežárky na cyklistickém kurzu.

V týdnu od 2. 5. 2018 se konala hlavní porce písemných maturitních zkoušek. Od 21. 5. 2018 pak vše vyvrcholilo ústními maturitami.

30. 4. 2018 maturantům sklaplo. Spolu s řinkotem posledního zvonění.

Svištění čehosi kulatého a velmi rychlého dávalo 23. 4. 2018 tušit, že by se ve škole mohl konat florbalový turnaj.

19. 4. 2018 se sálem sboru v Nuslích rozezněl tradiční jarní koncert pěveckého sboru gymnázia. Tradičně skvělý...

 

 

Aktuality:

 

Aplikace Edupage přístupná!

Od září 2018 škola využívá on-line aplikaci Edupage, která slouží nejen k vedení školní evidence, ale také umožňuje rodiče i studenty průběžně informovat o změnách rozvrhu, prospěchu a dalších údajích.

Aplikace se nachází na adrese:

planina.edupage.org

I bez přihlášení je na stránce k dispozici platný rozvrh a jeho aktuální změny.

27. 9. 2018 všichni studenti a rodiče, pokud zadali svou mailovou adresu, obdrželi přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

Studenti nebo rodiče, kteří přihlašovací údaje neobdrželi, kontaktují třídního profesora, který zkontroluje, zda je v aplikaci zapsaná správná mailová adresa.

Podrobnější informace k aplikaci najdete v dokumentu:

Informace o aplikaci Edupage

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové