poslední aktualizace 8. 3. 2023

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Informace pro studenty a rodiče publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

 

Stalo se...

Jubilejní desátý maturitní ples se letos poprvé konal ve Velkém sále pražské Lucerny. Večer 6. 2. 2023 se studenti 4. ročníku za znění více i méně velebných tónů oficiálně metamorfovali do stadia maturantů.

31. 1. 2023 jsme zúčtovali s prvním pololetím.

Od 9. 1. do 20. 1. 2023 proběhly lyžařské kurzy obou tříd prvního ročníku.

Za mrazivého večera 19. 12. 2022 náš pěvecký sbor po dlouhých třech covidových letech opět rozezněl prostory baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru adventním koncertem.

8. 12. 2022 před vyučováním se po odmlce v hlavním vestibulu znovu ozvaly tóny koled a dalších vánočních písní. Ranní adventní zpěvy jsme prožili spolu se žáky ZŠ Na Planině.

V předvečer svátku biskupa z Myry 5. 12. 2022 sám svatý Mikuláš se svou družinou a v unikátně dvojjediném zosobnění vykonal inspekční pouť gymnáziem a neopomněl navštívit ani nejmenší žáčky naší partnerské základní školy.

Listopad 2022 byl věnován především moderním dějinám. 3. 11. se studenti zúčastnili slavnostního otevření zasedací místnosti Fráni Zemínové v Poslanecké sněmovně. V rámci tradičního Týdne novodobých dějin se studenti setkali s pamětnicí holocaustu, o politickém systému po roce 1992 besedovali s politologem Lukášem Jelínkem a při výpravě do Ústí nad Labem se seznámili s historií českého pohraničí a osudy jeho obyvatel.

Říjen 2022 nás přenesl z babího léta do barevného podzimu. Studenti 1. ročníku v Planetáriu pozvedli zrak ke hvězdám, byla zahájena činnost plesového výboru, od 11. do 13. 10. se na výjezdním soustředění pěveckého sboru začal chystat náš adventní koncert, 25. 10. jsme zkontrolovali zatmění Slunce a navštívili jsme pár cizojazyčných filmových představení.

V září 2022 1 ročníky absolvovaly úvodní soustředění. Třída 1.A od 5. do 7. 9. v Teplicích nad Metují a třída 1.B od 7. do 9. 9. v Úštěku. Studenti 3. ročníku brázdili cesty okolo Třeboně na cyklistickém kurzu. 15. 9. úspěšně proběhly podzimní maturitní zkoušky  a 20. 9. se  konaly první letošní třídní schůzky.

1. září 2022 jsme zahájili nový školní rok. Třídními profesorkami 1. ročníku jsou Mgr. Eva Dusová (1.A) a
PhDr. Lucie Černá (1.B).

V mírně navlhlém podvečeru 28. 6. 2022 jsme uštědřili nesmlouvavé sbohem školnímu roku znovuvzkříšeným Planina Open Air, jehož program završilo vystoupení našeho pěveckého sboru.

Poslední dny června 2022 studenti 3. ročníku zažili Prahu z úrovně paroplavební, ba i notně nižší, konkrétně v hlubinách rotundy sv. Václava na Malé Straně.

Literárně-historickou výpravou do Kutné Hory a údolí Vrchlice završili 27. 6. 2022 badatelé ze 2.A letošní pouť po vědách a uměnách nejen humanitních.

Na sklonku školního roku z hlubin zemdlených duchovních sil povstalo 24. 6. 2022 nečekané vzepětí sil fyzických.  Sportovní dopoledne rozválo sprahlá stébla trávy školního hřiště, zvířilo prach sedlý na tartanu a provětralo sítě branek, košů a kurtů, časem dlouhé virové nehybnosti téměř zarostlé.

Až na vrcholky hor, tedy konkrétně přímo Sněžky, se 23. 6. 2022 vydali studenti 1. ročníku.

 

Aktuality:

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

V příštím školním roce 2023/2024
otevřeme dvě třídy čtyřletého studia.

Základní informace na samostatné stránce.

Přijímací zkoušky se konají

13. 4. a 14. 4. 2023 vždy od 8:30.

 

Přihlášeno je celkem 200 uchazečů.

 

 

Na jaře 2023 nás čeká...

20. až 24. 3. lyžařský kurz 2. ročníku

28. až 30. 3. soustředění pěveckého sboru

4., 5., a 11. 4. maturitní písemné práce

6. až 10. 4. velikonoční prázdniny

13. a 14. 4. přijímací zkoušky

20. 4. velikonoční koncert

25. 4. třídní schůzky

28. 4. poslední zvonění

2. až 4. 5. maturitní didaktické testy

16 až 19. 5. ústní maturitní zkoušky

.....

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové