poslední aktualizace 14. 6. 2021

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Epidemie koronaviru - aktuální stav

Na základě aktuálních nařízení jsme nuceni zavádět opatření s cílem snížit riziko epidemie. Hlavním komunikačním kanálem je informační systém Edupage.

Od 26. 5. 2021 probíhá prezenční výuka.

Studenti i pedagogové absolvují testy podle aktuálně platných pokynů MŠMT a MZ ČR.

Součástí opatření je i povinnost studentů i dalších osob nosit respirátor  dle aktuálně platného stupně vládního nařízen. Podrobnější informace vždy publikujeme prostřednictvím Edupage. Děkujeme za pochopení.

 

 

Stalo se...

Rok 2021 začal v kompletně distančním režimu. Učebny i chodby znovu osiřely, ožívají jen sporadickým přecházením některých pedagogů, kteří z učeben vedou své online hodiny. Všichni zvědavě očekávali počátek března, který měl být údajně  spojený nejen s návratem maturantů, ale i s jakýmsi povinným testováním v podobě vytírání čehosi kamsi. Zhoršení epidemie však všem podobným úvahám zatnulo nadějný tipec.

25. 11. 2020 se do prezenční výuky vrátili studenti maturitního ročníku. 7. 12. se na vždy na týden do školy podívali i studenti 1. až 3. ročníku. Ovšem už na začátku prodloužených vánočních prázdnin vláda vyhlásila návrat do nejpřísnějšího stupně omezení, tedy pro všechny středoškoláky znovu distanční výuku .

Druhá vlna koronavirové epidemie 5. 10. 2020 opět uzavřela všechny střední školy. Veškerá výuka se odehrává distančním způsobem. Na rozdíl od jara čím dál více využíváme Office 365 a online formy prostřednictvím aplikace Teams.

Podzimní maturitní zkoušky se konaly v úterý 15. 9. 2020 od 14:30.

Úvodní soustředění 1. ročníků proběhlo pro třídu 1.A ve dnech od 9. do 11. 9. 2020 a pro třídu 1.B ve dnech od 10. do 12. 9. 2020.

1. 9. 2020 jsme po téměř půlroční koronavirové pauze zahájili nový školní rok 2020/2021. Třídními profesory 1. ročníku jsou mgr. Martina Kučerová (1.A) a PaedDr. Jitka Neumanová (1.B). Novou členkou pedagogického sboru je Ing. Lenka Suchánková vyučující matematiku a informatiku.

 

 

Aktuality:

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Všechny podstatné informace najdete na samostatné stránce.

  Výsledky přijímacího řízení 2021 (pdf)

Přijaté uchazeče a  jejich rodiče prosíme o návštěvu stránky pro 1. ročníky a následné vyplnění a zaslání dotazníku pro naše budoucí studenty.

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové