poslední aktualizace 2. 6. 2024

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Informace pro studenty a rodiče publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

 

Stalo se...

31. 5. 2024 studenti 1.A a 2.A navštívili španělské filmové představení.

Hlavní náplní sportovního dopoledne GMH 30. 5. 2024 byl volejbalový turnaj dívek a fotbalový turnaj chlapců.

15. výročí založení GMH jsme si připomněli 29. 5. 2024  koncertem našeho pěveckého sboru v sále historické nuselské radnice.

Ústními maturitními zkouškami od 20. 5. do 23. 5. 2024 vyvrcholila čtyřletá anabáze našich nejstarších studentů, z nichž se vydáním maturitních vysvědčení 28. 5. 2024 rázem stali naši nejmladší absolventi.

Rychlé nohy se míhaly nad sítí 14. 5. 2024 při nohejbalovém turnaji.

Poslední zvonění posledním pamětníkům temných covidových časů na GMH zaznělo 30. 4. 2024.

Přijímací zkoušky do budoucího prvního ročníku se letos konaly 12. 4. a 15. 2024.

Růže z maturitního plesu ještě nestihly uvadnout, když jejich majitelé usedli ve dnech 4. 4. až 9. 4. zasedli k maturitním písemným pracím.

Náš tradiční maturitní ples v netradičně jarním čase rozzářil pražskou Lucernu. Spoutáni šerpami, oddali se maturanti nespoutanému veselí a rázným krokům neomylně směřujícím k maturitnímu vrcholu.

13. 3. a 20. 3. 2023 se studenti setkali s pamětníky tragických období našich dějin v rámci programu Post Bellum.

Od 12. 3. do 14. 3. 2023 se v zapadlé divočině soustředil náš pěvecký sbor.

Od 3. 3. do 8. 3. 2024 po stále bílých svazích nad Pecí pod Sněžkou svištěli frekventanti lyžařského kurzu 1.B.

Tradiční Týden novodobých dějin tentokrát trval týdny dva. Na přelomu února a března 2024 studenti besedovali o vzniku a dějinách Izraele, navštívili pietní místo v pankrácké věznici, vydali se do památníku Vojna u Příbrami, setkali se s prasynovcem generála Heliodora Píky, prohlédli si Fantovu budovu Hlavního nádraží a v Ústí nad Labem se seznámili s osudem německých obyvatel.

V polovině února 2024, krátce po jarních prázdninách se studenti utkali v olympádě v anglickém jazyce.

31. 1. 2024 studenti navštívili divadelní představení ve Francouzském institutu.

Lyžařský kurz 1.A rozvířil vločky na krkonošských svazích od 13. 1. do 19. 1. 2024.

Druhý Den otevřených dveří proběhl 11. 1. 2024.

Venku klobásy, svařák, cetky, punč a studený večer 20. 12. 2023. Uvnitř sváteční nálada pod klenbou melodií. Adventní koncert našeho pěveckého sboru v bazilice svaté Ludmily na Náměstí míru byl i letos velkolepý.

11. 12. 2023 se studenti 1.A a 1.B vypravili do německého Saska. Navštívili například muzeum míšeňské porcelánky, seznámili se s centrem Drážďan a atmosférou tamních adventních trhů.

7. 12. 2023 se konal první Den otevřených dveří.

Tichá noc, svatá noc zatím ještě nenastala, tak alespoň zvučné ráno. Tradičními adventními zpěvy jsme 7. 12. 2023 spolu s dětmi ze ZŠ Na Planině spustili předvánoční čas.

Indicie: 5. prosinec 2023, Myra, mitra, myrta a myrha... kdo tu byl?

4. 12. 2023 se pátrači  z 3.A vydali do Míšně nejen za marcipánovými orgiemi vánočních trhů, ale i za zkříženými meči ve znaku tamní porcelánky. Cestou jim cvrnkl do nosu i poněkud přerostlý oříšek v podobě Popelčina zámku v Moritzburgu.

Odevzdáním přihlášek k maturitním zkouškám 1. 12. 2023 studenti 4. ročníku neodvratně vkročili do poslední etapy svého středoškolského turné.

Že slovo jazykověda má jen málo společného s chuťovými pohárky, prokázali účastníci lingvistické olympiády 22. 11. 2023. O týden později klání pokračovalo olympiádou v českém jazyce.

 

Aktuality:

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Informaci o přijímacím řízení
pro školním rok 2024/2025 (včetně výsledků)
najdete na samostatné stránce.

Zároveň publikujeme aktuální informace

pro přijaté uchazeče a jejich rodiče

včetně termínu úvodní schůzky s rodiči (20. 6. 2024) a odkazu na dotazník pro studenty budoucího 1. ročníku.

 

 

V nejbližší době nás čeká...

3. až 7. 6. cyklistický kurz 2. ročníku

17. až 21. 6. vodácké kurzy 3. ročníku

25. 6. Planina Open Air

26. 6. uctění památky Milady Horákové

28. 6. vysvědčení

.....

 

 

 

 

 

Tradiční závěrečná odpolední pumelice

se letos koná v úterý 26. 6. 2024

Zahájí ji program tříd partnerské ZŠ, po něm následuje koncert pěveckého sboru GMH a jeho hostů.

 

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové

 

 

Projekt Šablony I GMH byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Projekt je realizován v období 1.1.2023 - 31.12.2024.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003766