poslední aktualizace 21. 3. 2017

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

Stalo se...

9. 3. 2017 se studenti zúčastnili divadelních a filmových představení tematice novodobých dějin.

22. 2. 2017 hostil vinohradský Radiopalác náš maturitní ples. Maturanti byli slavnostně nachystáni k k vypuštění do světa, studenti prvního ročníku byli imatrikulováni.

Lyžařský kurz 1. ročníků také letos hostila Pec pod Sněžkou. Od 12. do 18. 2. 2017 byla svědkem zrození nových nadějí prudkých svahů i tiché bílé stopy.

Od 6. do 10. 2. 2017 vyrazili ďáblové sjezdovek do rakouských Alp na výběrový lyžařský kurz.

30. 1. 2017 proběhl školní futsalový turnaj.

Sál farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nuslích se pomalu stává stálou scénou pro naše hudební počiny. 21. 12. 2016 hostil náš velkolepý vánoční koncert.

14. 12. 2016 studenti historického semináře bádali v Chodovském archivu.

Už to začíná být nápadné: Každý rok touto dobou vylézají ze tříd maturitního ročníku podivná stvoření. 6. 12. 2016 měla podobu Mikuláše s doprovodným andělstvem i pekelstvem.

Ráno 2. 12. 2016 se vestibul školy rozezněl koledami a vánočními písněmi. Tradiční adventní zpívání, které pořádáme spolu se ZŠ Na Planině bylo letos obzvláště povedené.

Na přelomu listopadu a prosince tělocvična zaduněla rytmem basketbalového turnaje.

Koncem listopadu studenti 4. ročníku podávali přihlášky k maturitním zkouškám. Aniž by to tušili, tímto aktem se z nich stali maturanti...

Tradiční podzimní přehlídka středních škol Schola Pragensis se letos konala od 24. do 26. 11. 2016. Naše gymnázium se jako obvykle představilo s expozicí lehce laděnou do ne zcela vážných historických tónů.

Od 21. do 28. 11. 2016 proběhl Týden novodobých dějin. Pásmo besed, exkurzí, projekcí i výjezdů tentokrát zahrnovalo například výpravu do příbramských táborů nebo setkání s nedobrovolnou obyvatelkou gulagu. 

V první polovině listopadu studenti 3. ročníku absolvovali testování kompetencí z cizích jazyků, organizované Českou školní inspekcí.

2. ročník nabyl 9. 11. 2016 poněkud geometrických tvarů. Stalo se v expozici českého kubismu.

8. až 10. 11. 2016 se v Žampachu u Jílového výjezdně soustředil náš pěvecký sbor.

Od 20. do 22. 10. 2016 se studenti vydali na výpravu do Berlína a Postupimi.

 

 

Aktuality:

 

Aktuální informace pro maturanty i nadále zveřejňujeme na na stránce maturit.

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Základní informace na samostatné stránce.

Přijímací zkoušky
se konají 12. a 19. 4. 2017 vždy od 8:30.

 

 

Od 28. do 31. 3. 2017 čeká studenty exkurze do Budapešti.

 

10. 4. se budeme tradičně fotografovat na věčnou památku budoucím generacím.

 

11. 4. budou maturanti tvořit písemné maturitní práce z českého jazyka.

 

12. 4. se  koná první termín přijímacích zkoušek.

 

 

 

 

18. 4. proběhne jednání pedagogické rady.

 

19. 4. se  koná druhý termín přijímacích zkoušek.

 

20. 4. se bude konat velikonoční koncert.

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové