poslední aktualizace 6. 12. 2023

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Informace pro studenty a rodiče publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

 

Stalo se...

Indicie: 5. prosinec 2023, Myra, mitra, myrta a myrha... kdo tu byl?

Odevzdáním přihlášek k maturitním zkouškám 1. 12. 2023 studenti 4. ročníku neodvratně vkročili do poslední etapy svého středoškolského turné.

27. 11. 2023 byla škola mimořádně tichá. Stávka proběhla hlavně proto, abychom nemuseli drasticky redukovat nabídku volitelných předmětů a rušit výuku jazyků ve skupinách.

Že slovo jazykověda má jen málo společného s chuťovými pohárky, prokázali účastníci lingvistické olympiády 22. 11. 2023. O týden později klání pokračovalo olympiádou v českém jazyce.

Program o psychických poruchách 15. 11. a 16. 11. 2023 ujistil studenty 2.A a 3.A, že všichni jsme na tom podobně, ale někdo bohužel hůř.

V polovině listopadu 2023 se do studentů radostně zahryzl Bobřík informatiky. Nikoho to nebolelo, neboť tento hlodavec jest soutěž.

2. 11. 2023 milovníci geografie rotovali v trajektorii soutěže Pražský globus.

S mořskými želvami a jejich ochranou se studenti 1. a 3. ročníku seznámili 31. 10. 2023, aniž by rozšlápli jediné vejce na pláži.

23. 10. 2023 studenti navštívili představení v rámci Filmestu. Představení bylo k překvapení všech filmové.

20. 10. 2023 jsme se úspěšně prokopali pražským turnajem v minifotbalu.

Soustředění pěveckého sboru od 10. do 12. 10. 2023 bylo hlaholivou předzvěstí našeho adventního koncertu.

Od 8. 10. do 14. 10. 2023 skupina studentů dychtivě odhalovala zjevné i důmyslně skryté krásy Francie.

5. 10. 2023 studenti 4. ročníku absolvovali očividně literární program.

Atletický den protáhl a rozehřál studentské svaly i vazy dopoledne 4. 10. 2023.

První třídní schůzky se v tomto školním roce konaly 19. 9. 2023.

Podzimním termínem maturitních zkoušek byl čtvrtek 14. 9. 2023.

Úvodní soustředění 1. ročníků se letos konalo od 6. do 8. 9. 2023.

4. 9. 2023 jsme zahájili nový školní rok. Třídními profesorkami nastupujícího 1. ročníku jsou Mgr. Miroslava Klučinová (1.A) a Mgr. Pavlína Strnadová (1.B).

Tradiční hudební Planina Open Air na nádvoří nás 28. 6. 2023 připravila na definitivní konec školního roku.

Závěr června patřil tradičním výletům a exkurzím, například výpravě do Brna či do německého Königsteinu, potulkám po Praze a návštěvě dalších pozoruhodných míst.

Vodácký kurz 3. ročníku proplul horním tokem Vltavy od 13. do 15. 6. 2023.

Od 5. do 8. 6. 2023 se skupina studentů vydala na návštěvu Madridu.

Jarní koncert pěveckého sboru mohli návštěvníci vyslechnout večer 24. 5. 2023 v sále Nuselské radnice.

Od 16. do 19. 5. 2023 proběhly ústní maturitní zkoušky.

Maturitní testy se konaly od 2. do 4. 5. 2023.

Se středoškolským rytmem bytí se maturanti rozloučili 28. 4. 2023 posledním zvoněním.

V závěru dubna 2023 se konal florbalový a nohejbalový turnaj.

13. a 14. 4. 2023 konali uchazeči přijímací zkoušky.

Maturitní písemné práce z češtiny a cizích jazyků proběhly od 4. 4. do 11. 4. 2023.

Od 20. 3. do 24. 3. 2023 se studenti 2. ročníku rozloučili se sněhem na výběrovém lyžařském kurzu.

Jubilejní desátý maturitní ples se letos poprvé konal ve Velkém sále pražské Lucerny. Večer 6. 2. 2023 se studenti 4. ročníku za znění více i méně velebných tónů oficiálně metamorfovali do stadia maturantů.

31. 1. 2023 jsme zúčtovali s prvním pololetím.

Od 9. 1. do 20. 1. 2023 proběhly lyžařské kurzy obou tříd prvního ročníku.

Za mrazivého večera 19. 12. 2022 náš pěvecký sbor po dlouhých třech covidových letech opět rozezněl prostory baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru adventním koncertem.

8. 12. 2022 před vyučováním se po odmlce v hlavním vestibulu znovu ozvaly tóny koled a dalších vánočních písní. Ranní adventní zpěvy jsme prožili spolu se žáky ZŠ Na Planině.

 

Aktuality:

 

V nejbližší době nás čeká...

7. 12. Den otevřených dveří

20. 12. adventní koncert u sv. Ludmily

21. 12. filmové představení

11. 1. 2024 Den otevřených dveří

12. 1. divadelní představení

13. 1. začíná lyžařský kurz 1. ročníku

31. 1. francouzské divadlo

5. 2. začínají jarní prázdniny

.....

 

 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

V příštím školním roce 2024/2025
otevřeme dvě třídy čtyřletého studia.

První předběžné (!) informace
najdete na samostatné stránce.

Den otevřených dveří
pořádáme ve čtvrtek 7. 12. 2023
a ve čtvrtek 11. 1. 2024
vždy od 16:00 do 19:00.

 

 

 

Srdečně Vás zveme na náš tradiční

Adventní koncert

ve středu 20. 12. 2023 od 19:00
v bazilice sv. Ludmily na Náměstí míru.

 

 

 

 

Náš tradiční, v pořadí už jedenáctý

se koná v pondělí 25. 3. 2024 od 19:00
opět ve Velkém sále Lucerny.

Vstupenky bude možné zakoupit online v předprodeji. Odkaz včas zveřejníme.

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové

 

 

Projekt Šablony I GMH byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Projekt je realizován v období 1.1.2023 - 31.12.2024.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003766