poslední aktualizace 17. 6. 2021

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Epidemie koronaviru - aktuální stav

Od 26. 5. 2021 probíhá prezenční výuka.

Studenti i pedagogové absolvují testy podle aktuálně platných pokynů MŠMT a MZ ČR.

Součástí opatření je i povinnost studentů i dalších osob nosit respirátor  dle aktuálně platného stupně vládního nařízen. Podrobnější informace vždy publikujeme prostřednictvím Edupage. Děkujeme za pochopení.

 

 

Stalo se...

Letos se nemohl konat tradiční maturitní ples. Místo něj bylo malou náplastí pro naše 1. a 4. ročníky slavnostní setkání 14. 6. 2021 v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Nejdříve v ní od 17:00 konala mírně opožděná imatrikulace 1. ročníku. Od 17:00 proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení našim absolventům.
Druhou (dozajista méně oficiální) náhradou bude naše zahradní slavnost 25. 6. 2021 (viz pozvánka vpravo).

Čtyřleté úsilí studentů našich 4. ročníků bylo od 1. do 4. 6. 2021 završeno ústními maturitními zkouškami.

26. 5. 2021 se po půl roce do školy konečně vrátili i studenti 1. až 3. ročníku. Závěr školního roku tedy alespoň vzdáleně připomíná normální stav, pokud tedy nepočítáme četné změny rozvrhu v souvislosti s maturitami, pravidelné PCR testování a a obličeje ukryté pod respirátory, zpočátku trvale, později pak o přestávkách a při pobytu na chodbách.

Písemné testy státní části maturitních zkoušek se konaly 24. a 25. 5. 2021. Studenti 4. ročníku tak po dlouhé době poprvé znovu zavítali školy.

Prvními žáky, kteří v roce 2021 navštívili učebny, nebyli naši studenti, ale uchazeči o studium na GMH. 3. 5. a 4. 5. 2021 totiž proběhly přijímací zkoušky do budoucího 1. ročníku. Poté chodby opět na tři týdny utichly.

Rok 2021 začal v kompletně distančním režimu. Učebny i chodby znovu osiřely, ožívají jen sporadickým přecházením některých pedagogů, kteří z učeben vedou své online hodiny. Všichni zvědavě očekávali počátek března, který měl být údajně  spojený nejen s návratem maturantů, ale i s jakýmsi povinným testováním. Zhoršení epidemie však všem podobným úvahám zatnulo nadějný tipec.

25. 11. 2020 se do prezenční výuky na čas vrátili studenti maturitního ročníku. 7. 12. se na vždy na týden do školy podívali i zbývající studenti. Ovšem už na začátku prodloužených vánočních prázdnin vláda vyhlásila návrat do nejpřísnějšího stupně omezení, tedy pro všechny středoškoláky znovu distanční výuku.

Záhy se ukázalo, že zářijový start byl nejen první, ale na dlouhou dobu i poslední vlaštovkou normálního stavu. Druhá vlna koronavirové epidemie 5. 10. 2020 opět uzavřela všechny střední školy. Veškerá výuka se odehrávala distančním způsobem. Na rozdíl od jara čím dál více využíváme školní licenci Office 365 a online hodiny prostřednictvím aplikace Teams.

Podzimní maturitní zkoušky se konaly v úterý 15. 9. 2020 od 14:30.

Úvodní soustředění 1. ročníků proběhlo pro třídu 1.A ve dnech od 9. do 11. 9. 2020 a pro třídu 1.B ve dnech od 10. do 12. 9. 2020.

1. 9. 2020 jsme po téměř půlroční koronavirové pauze zahájili nový školní rok 2020/2021. Třídními profesory 1. ročníku jsou mgr. Martina Kučerová (1.A) a PaedDr. Jitka Neumanová (1.B). Novou členkou pedagogického sboru je Ing. Lenka Suchánková vyučující matematiku a informatiku.

 

 

Aktuality:

 

Srdečně Vás zveme na poslední rozloučení s maturanty a přivítání prvních ročníků

v pátek 25. 6. 2021
od 17 do 21 h na školním hřišti.

Pro účast na akci a pobyt v areálu platí:

potvrzení o bezinfekčnosti stejné
jako pro ostatní podobné akce

zákaz kouření na školním pozemku

zákaz konzumace alkoholu do 18 let

dodržování pokynů pedagogů
a organizátorů z řad maturantů

K dispozici bude stánek s občerstvením včetně nápojů. Přesto si do areálu školy můžete přinést vlastní občerstvení (s výjimkou alkoholu).

Vstup je dobrovolný. Prosíme však alespoň o malý příspěvek, který nám pomůže zaplatit některé výdaje.

Těšíme se na Vás!

studenti 4.A a 4.B

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Přijaté uchazeče a  jejich rodiče prosíme o návštěvu stránky pro 1. ročníky a následné vyplnění a zaslání dotazníku pro naše budoucí studenty.

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové