poslední aktualizace 28. 4. 2022

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Covid aktuálně...

V současné době nejsou povinné respirátory ani ve škole, ani při mimoškolních akcích (hromadná doprava, divadla, muzea, památky ap.).

Podrobnější informace vždy publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

 

Stalo se...

Přijímací zkoušky do budoucího 1. ročníku proběhly 12. a 13. 4. 2022.

Historicky první písemné maturitní práce z českého jazyka a z cizích jazyků studenti 4. ročníku psali ve dnech 7. 8. a 11. 4. 2022.5. 4. 2022 v Národním domě na Vinohradech proběhl náš velkolepý maturitní ples.

Přestože se v únoru 2022 epidemická situace zlepšuje, stav zdaleka není tak idylický, jak by se z médií mohlo zdát. Stále platná opatření nás donutila zrušit původní termín maturitního plesu 24. 2. 2022 a dohodnout s Národním domem na Vinohradech nový termín 5. 4. 2022.

Navzdory všem komplikacím se nám 31. 1. 2022 podařilo úspěšně završit první pololetí.

13. 1.  2022 se konal Den otevřených dveří pro uchazeče a ve stejné době se rozběhly lyžařské kurzy pro 2. ročníky odložené z loňského roku. Do rozbíhajícího se soukolí nového roku však záhy začal padat písek skřípající v rytmu řeckého písmene omikron. Nastaly krizové týdny doprovázené narychlo vyhlašovanými karanténami tříd, bleskově zařazovanými online hodinami a drastickým suplováním v rozsahu jaký nepamatujeme. Příliš tomu nepomohlo ani pravidelné antigenní testování, v určitém období dokonce dvakrát týdně.

Začátkem prosince 2022 jsme stihli pár sportovních turnajů a malé nahlédnutí do ZOO, dalším našim spádům však zaťal tipec covid. Takže jsme bohužel museli zrušit nejen den otevřených dveří či školní mikulášské a adventní skotačiny, ale také náš dlouho připravovaný vánoční koncert v chrámu svaté Ludmily na Vinohradech.

Koše v tělocvičně byly řádně protřepány při basketbalovém turnaji 25. 11. 2022.

V listopadu 2022 jsme navzdory podzimní vlně epidemie navštívili několik filmových představení, navštívili divadlo, Právnickou fakultu UK, Francouzský institut a pár dalších pozoruhodných míst.

Přízrak pandemie prodloužil mimořádným volnem naše podzimní prázdniny v říjnu 2022 na celý týden.

 

 

Aktuality:

 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Po vyhodnocení zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení:

  Výsledky přijímacího řízení (pdf) 

Tytéž výsledky spolu s doplňujícími informacemi zveřejňujeme i
na samostatné stránce.

 

 

Květnové radosti...

 

2. až 4. 5. 2022 maturitní didaktické testy

 

3. 5. 2022 třídní schůzky

 

16. až 19. 5. 2022 ústní maturitní zkoušky

 

??? maturitní večírek

 

...a další předprázdninové bujarosti

 

 

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové