poslední aktualizace 20. 2. 2017

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

Stalo se...

Lyžařský kurz 1. ročníků také letos hostila Pec pod Sněžkou. Od 12. do 18. 2. 2017 byla svědkem zrození nových nadějí prudkých svahů i tiché bílé stopy.

Od 6. do 10. 2. 2017 vyrazili ďáblové sjezdovek do rakouských Alp na výběrový lyžařský kurz.

30. 1. 2017 proběhl školní futsalový turnaj.

Sál farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nuslích se pomalu stává stálou scénou pro naše hudební počiny. 21. 12. 2016 hostil náš velkolepý vánoční koncert.

14. 12. 2016 studenti historického semináře bádali v Chodovském archivu.

Už to začíná být nápadné: Každý rok touto dobou vylézají ze tříd maturitního ročníku podivná stvoření. 6. 12. 2016 měla podobu Mikuláše s doprovodným andělstvem i pekelstvem.

Ráno 2. 12. 2016 se vestibul školy rozezněl koledami a vánočními písněmi. Tradiční adventní zpívání, které pořádáme spolu se ZŠ Na Planině bylo letos obzvláště povedené.

Na přelomu listopadu a prosince tělocvična zaduněla rytmem basketbalového turnaje.

Koncem listopadu studenti 4. ročníku podávali přihlášky k maturitním zkouškám. Aniž by to tušili, tímto aktem se z nich stali maturanti...

Tradiční podzimní přehlídka středních škol Schola Pragensis se letos konala od 24. do 26. 11. 2016. Naše gymnázium se jako obvykle představilo s expozicí lehce laděnou do ne zcela vážných historických tónů.

Od 21. do 28. 11. 2016 proběhl Týden novodobých dějin. Pásmo besed, exkurzí, projekcí i výjezdů tentokrát zahrnovalo například výpravu do příbramských táborů nebo setkání s nedobrovolnou obyvatelkou gulagu. 

V první polovině listopadu studenti 3. ročníku absolvovali testování kompetencí z cizích jazyků, organizované Českou školní inspekcí.

2. ročník nabyl 9. 11. 2016 poněkud geometrických tvarů. Stalo se v expozici českého kubismu.

8. až 10. 11. 2016 se v Žampachu u Jílového výjezdně soustředil náš pěvecký sbor.

Od 20. do 22. 10. 2016 se studenti vydali na výpravu do Berlína a Postupimi.

Naše sportovní naděje i beznaděje se 30. 9. 2016 utkaly při atletickém dnu GMH.

Od 12. do 16. 9. 2016 se studenti obou prvních ročníků postupně seznámili s půvabnými zákoutími Třeboňska na tradičním úvodním soustředění.

1. 9. 2017 jsme zahájili nový školní rok 2016/2017.

 

Aktuality:

 

Aktuální informace pro maturanty i nadále zveřejňujeme na na stránce maturit.

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Základní informace na samostatné stránce.

Přihlášky
přijímáme do 1. 3. 2017.

 

Od 6. do 8. 3. 2017 se uskuteční výjezdní soustředění našeho pěveckého sboru. Asi se něco chystá...

 

Srdečně Vás zveme na náš tradiční

MATURITNÍ PLES

který koná 22. 2. 2017 od 19:00
v Radiopaláci na Vinohradech.

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové