poslední aktualizace 5. 6. 2018

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

Stalo se...

Od 26. do 28. 3. 2018 se pod železničním viaduktem v Žampachu u Jílového usilovně soustředil náš pěvecký sbor. Výsledkem procesu byl velikonoční koncert.

16. 3. 2018 školou nenápadně prohopkal potutelný matematický klokan.

Lyžařský kurz pro 1. ročníky rozvířil sníh na sjezdovkách i v bílých stopách v okolí Benecka v Krkonoších od 25. 2. do 3. 3. 2018.

Lesk, šarm, švih a šmrnc! Maturitní ples v Radiopaláci 15. 2. 2018 byl tradičně jedinečný!

31. 1. 2018 jsme zúčtovali s 1. pololetím. Výsledkem účetní uzávěrky byly slepené pololetní a jarní prázdniny od 1. do 11. 2. 2018.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium jsme uspořádali 7. 12. 2017 a 11. 1. 2018.

Po více než půlroční rekonstrukci je od 3. 1. 2018 opět v provozu naše školní jídelna.

Velkolepý vánoční koncert pěveckého sboru gymnázia rozezněl 20. 12. 2017 velký sál farního sboru v Nuslích.

13. 12. 2018 výprava studentů našeho gymnázia navštívila Linec nejen kvůli historickým památkám a předvánoční atmosféře, ale také aby navštívila Ars Electronica Centrum – Muzeum budoucnosti.

Časně ráno 7. 12. 2017 v hlavní chodbě vestibulem školy zazněly tradiční adventní zpěvy. Nejen koledami jsme si se žáky ZŠ Na Planině jsme připomněli nadcházející vánoční čas...

Ani nás 5. 12. 2017 neminulo mikulášské nadělení. Svaté bytosti nápadně podobné letošním maturantům nejen moudře zhodnotily kázeň i bázeň studentů i profesorů, ale také navštívily nejmladší žáčky naší partnerské základní školy. 

1. 12. 2017 studenti shlédli projekci filmu Milada.

Koncem listopadu studenti 2. ročníku navštívili velkou výstavu v Jízdárně Pražského hradu věnovanou českému impresionismu.

Letošní týden novodobých dějin jsme uspořádali od 20. do 24. 11. 2017. Pásmo přednášek a besed s pamětníky i historiky se poprvé konalo v nově vybudované malé aule, díky čemuž se akcí mohlo zúčastnit více zájemců než v minulých letech.

 

Aktuality:

 

Schůzka rodičů budoucích studentů 1.ročníku se koná

v úterý 19. 6. 2018 v 18:00
v přízemí gymnázia.

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

O možnosti přijetí na zbývající volná místa v budoucím prvním ročníku se můžete informovat mailem na adrese skola@gymh.cz nebo telefonicky u ředitele školy.

 

Kalendář

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové