poslední aktualizace 19. 3. 2019

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

 

Stalo se...

1. 3. 2019 byl ukončen příjem přihlášek do 1. kola přijímacího řízení.

Pražské Vinohrady, Radiopalác, večer 28. 2. 2019. Oslnivé róby, švihácké obleky, navoskované lakýrky. Záře, záblesky, mžitky. Šumění saténu, cinkot mincí, tóny valčíku. Sláva, hrdost, dojetí. Náš tradiční maturitní ples.

31. 1. 2019 úlevně vydechlo první pololetí. My s ním.

Velkolepý, dojemný, burácivý, komorní, třpytivý, decentní... prostě úžasný. Takový byl náš benefiční koncert 20. 12. 2018 v chrámu sv. Ludmily na Vinohradech. Účinkoval náš pěvecký sbor a ženský vokální soubor Dulcia Carmina. Výtěžek byl určen na podporu aktivit Klubu Milady Horákové, který je patronem našeho gymnázia.

Prochladlý ranní vestibul se 6. 12. 2018 rozehřál adventním zpíváním.

Mikuláš ztratil plášť, přezůvky však nikoliv, a proto se 5. 12. 2018 mohl beztrestně producírovat po škole. A nezapomněl ani na prvňáčky z naší základní školy.

Koncem listopadu maturanti odevzdali přihlášky k maturitním zkouškám. Přijde den, zúčtujem spolu!

19. a 20. 11. 2018 se třeťáci zúčastnili celostátního testování organizovaného Českou školní inspekcí, aby se zjistilo, zda jsou počítačově gramotní. LOL.

Ani letos jsme nechyběli na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém centru. Konala v tradičně plačtivě sychravých dnech konce listopadu, tedy konkrétněji od 22. do 24. 11. 2018.

Od 12. do 20. 11. 2018 se na našem gymnáziu konal tradiční Týden novodobých dějin. V jeho průběhu se studenti setkali například s pamětnicí hrůz sovětského gulagu, připomněli si osudy Židů v době nacistického Německa, navštívili památník v Lešeticích u Příbrami a měli možnost hovořit s přímými svědky hrůz během války v Jugoslávii nebo účastníkem války v Afghánistánu.

 

Aktuality:

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Základní informace na samostatné stránce.

Přijímací zkoušky se konají 12. a 15. 4. 2019

 

 

 

Aplikace Edupage se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové