poslední aktualizace 27. 11. 2018

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

 

Stalo se...

Do konce listopadu maturanti odevzdávají přihlášky k maturitním zkouškám. Přijde den, zúčtujem spolu!

19. a 20. 11. 2018 se třeťáci zúčastnili celostátního testování organizovaného Českou školní inspekcí, aby se zjistilo, zda jsou počítačově gramotní. LOL.

Ani letos jsme nechyběli na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém centru. Konala v tradičně plačtivě sychravých dnech konce listopadu, tedy konkrétněji od 22. do 24. 11. 2018.

Od 12. do 20. 11. 2018 se na našem gymnáziu konal tradiční Týden novodobých dějin. V jeho průběhu se studenti setkali například s pamětnicí hrůz sovětského gulagu, připomněli si osudy Židů v době nacistického Německa, navštívili památník v Lešeticích u Příbrami a měli možnost hovořit s přímými svědky hrůz během války v Jugoslávii nebo účastníkem války v Afghánistánu.

V průběhu listopadu několik tříd navštívilo výstavu "Paměť národa" v podzemí bývalého Stalinova pomníku na Letné.

Nejen na Mozartovy koule do podzimního Salcburku se studenti vydali 6. 11. 2018.

Výjezdní soustředění pěveckého sboru od 23. do 25. 10. 2018 bylo předzvěstí chystaného vánočního koncertu, letos v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru.

4. 10. 2018 poprvé zasedl plesový výbor. Zdá se, že zítra se bude tančit všude.

1. 10. 2018 se studenti zúčastnili odhalení pomníku bezpráví v novém parku Ztracenka na Albertově. Pomník je výsledkem soutěže pořádané Klubem Milady Horákové, která proběhla v naší škole.

Atletické dopoledne 27. 9. 2018 naznačilo, že kalokagathia není ani zdaleka passé.

25. 9. 2018 proběhly první letošní třídní schůzky.

Studenti 1. ročníku se od 19. do 21. 9. 2018 úvodně soustředili daleko od školy, v malebných českých luzích a hájích, konkrétně v Pístině na Třeboňsku nebo v Lukách u Jihlavy.

13. 9. 2018 stoprocentně úspěšně proběhl podzimní termín maturitních zkoušek.

Slunného rána 3. 9. 2018 jsme ve vší počestnosti zahájili nový školní rok. Třídními profesorkami prvních ročníků jsou Lucie černá (1.A) a Eva Dusová (1.B). Novou třídní profesorkou třídy 3.B je Martina Kučerová.

Bouřlivá Planina Open Air v podvečer 27. 6. 2018 smrští decibelů smetla poslední zbytky končícího školního roku.

19. 6. 2018 se konala úvodní schůzka rodičů studentů budoucího 1. ročníku.

 

Aktuality:

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Základní informace na samostatné stránce.

Den otevřených dveří
pořádáme ve středu 28. 11. 2018
od 16:00 do 19:00
.

 

 

Tradiční Adventní zpívání se letos uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 7:30 v hlavním vestibulu školy.
 

Srdečně vás zveme na náš letošní

Benefiční koncert

ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 19:30
v chrámu svaté Ludmily na Královských Vinohradech.

Hostem bude komorní vokální soubor Dulcia Carmina.

Tento koncert bude zároveň
první slavnostní příležitostí
připomenout si blížící se 10. výročí
otevření našeho gymnázia.

 

Aplikace Edupage se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové