poslední aktualizace 9. 1. 2017

Český jazyk

 

Literatura

  Lidová a pololidová tvorba (pdf)

  K. H. Mácha a J. K. Tyl (pdf)

  Kritický realismus (pdf)

  Májovci - J. Arbes (pdf)

  Májovci - K. Světlá (pdf)

  Lumírovci - J. Vrchlický (pdf)

  Lumírovci - J Zeyer (pdf)

  Ruchovci (pdf)

  Naturalismus (pdf)

  Ruský realismus (pdf)

  Polský a norský realismus (pdf)

  Historická próza 19. století (pdf)

  Česká realistická próza (pdf)

  Vývoj české a světové literatury v 19. století (pdf)

  České realistické drama (pdf)

  Česká moderna (pdf)

  E. A. Poe (pdf)

  Prokletí básníci (pdf)

  Francouzská literatura konce 19. a počátku 20. století (pdf)

  Německá literatura 1. poloviny 20. století (pdf)

Jazyk

  Ortografie - psaní velkých písmen (pdf)

  Morfologie - jména (pdf)

  Syntax I (pdf)

  Syntax II (pdf)

Materiály pro maturanty

  Seznam literárních děl pro zkoušku z českého jazyka 2017 (pdf)

  Výběr z české literatury od 60. let 20. století do současnosti (pdf)

  Stručný přehled některých pojmů z oblasti lexikologie, stylistiky a literární teorie (pdf)

 

Literární seminář

  Struktura seminární práce (ppt)

  60. léta 20. století v české literatuře - V. Páral (pdf) 

  J. Škvorecký - detektivní prózy (pdf) 

  Literární druhy a žánry (pdf) 

  M. Bulgakov (pdf) 

  Próza čerpající z období okupace - J. Škvorecký,  J. Drda (pdf) 

  Rozhněvaní mladí muži (pdf) 

  Tropy 1 (pdf) 

  Tropy 2 (pdf) 

  Verš a druhy rýmu (pdf)