poslední aktualizace 3. 4. 2013

Fyzika

Přehledy učiva a pracovní materiály

Některé dokumenty lze otevřít jen po zadání hesla, které studentům sdělí vyučující.

 

  Vedení proudu v kapalinách a polovodičích - požadavky (doc)

  Kapaliny - pracovní materiály (doc)

  Polovodiče - pracovní materiály (doc)

  Elektrický proud v plynech - pracovní materiály (doc)

  Jaderná fyzika (doc)

  Magnetické pole - pracovní materiály 1 (doc)

  Magnetické pole - pracovní materiály 2 (doc)

  Jaderné reaktory (doc)

  Termojaderná fúze (doc)

  Elektromagnetická indukce - pracovní materiály (doc)

  Střídavý proud - pracovní materiály (doc)

  Usměrňovače - pracovní materiály (pdf)

  Elektromagnetické záření (doc)

  Fotoelektrický jev (doc)

  Rentgenové záření (doc)

  Vlnově-částicový dualismus (doc)

  Atomová fyzika 1 (doc)

  Atomová fyzika 2 (doc)

  Spin mikročástic (doc)