poslední aktualizace 6. 1. 2022

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Ve stínu pandemie...

Ve škole platí následujících opatření:

Ve společných prostorách (chodby, šatny) jsou povinné respirátory.

Součástí preventivních opatření je i používání desinfekce, větrání, karanténní místnosti pro studenty s příznaky onemocnění a některé další úpravy školního režimu.

Podrobnější informace vždy publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

 

Stalo se...

Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2021. Třídními profesorkami 1. ročníku jsou Mgr. Jana Rybínová (1.A) a Mgr. Irena Šimková (1.B). Covid stále hrozí, platí protiepidemická opatření (respirátory na chodbách) a v prvních dvou týdnech proběhlo PCR testování.

Vysvědčení vydaná 30. 6. 2021 se stala definitivní tečkou za pošahaným školním rokem.

Rozloučení s maturanty, které bylo velmi vzdálenou náhradou za maturitní ples a poslední zvonění, se konalo 25. 6. 2021. Připravovanou zahradní slavnost zhatilo plačtivé počasí, takže se nad reji místo hvězdného nebe klenul sněhobílý strop tělocvičen. Díky němu nebyla ani letos přerušena tradice šerpování maturantů.

Letos se nemohl konat tradiční maturitní ples. Místo něj bylo malou náplastí pro naše 1. a 4. ročníky slavnostní setkání 14. 6. 2021 v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Nejdříve v ní od 17:00 konala mírně opožděná imatrikulace 1. ročníku. Od 17:00 proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení našim absolventům.
Druhou (dozajista méně oficiální) náhradou bude naše zahradní slavnost 25. 6. 2021 (viz pozvánka vpravo).

Čtyřleté úsilí studentů našich 4. ročníků bylo od 1. do 4. 6. 2021 završeno ústními maturitními zkouškami.

26. 5. 2021 se po půl roce do školy konečně vrátili i studenti 1. až 3. ročníku. Závěr školního roku tedy alespoň vzdáleně připomíná normální stav, pokud tedy nepočítáme četné změny rozvrhu v souvislosti s maturitami, pravidelné PCR testování a a obličeje ukryté pod respirátory, zpočátku trvale, později pak o přestávkách a při pobytu na chodbách.

Písemné testy státní části maturitních zkoušek se konaly 24. a 25. 5. 2021. Studenti 4. ročníku tak po dlouhé době poprvé znovu zavítali školy.

 

Aktuality:

 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Základní informace na samostatné stránce.

Den otevřených dveří
pořádáme ve čtvrtek
13. 1. 2022 od 16:00 do 19:00.

 

Do konce listopadu studenti 4. ročníku budou podávat přihlášky k maturitním zkouškám.

Nenabere-li epidemie nepředvídatelný směr, můžeme v prosinci 2021 po dvou letech očekávat tradiční mikulášské radovánky.

Chystáme také nějakou podobu adventního koncertu.

 

 

Na leden a únor2022 jsou plánovány lyžařské kurzy.

 

Maturitní ples se bude konat 24. 2. 2022 v Národním domě na Náměstí Míru.

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové