poslední aktualizace 29. 8. 2021

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Ve stínu pandemie...

Podle aktuálně platných nařízení předpokládáme platnost následujících opatření:

Ve společných prostorách (chodby, šatny) jsou povinné respirátory.

Testování na Covid (volíme PCR metodu) proběhne 1. 9. 2021 pro 2. až 3. ročníky a 2. 9. pro první ročníky; poté pro všechny v pondělí 6. 9. 2021.
Testování nemusí absolvovat studenti, kteří mají ukončené očkování nebo v posledních 6 měsících Covid prodělali. Místo školního testování si studenti mohou test zajistit sami individuálně.

Studenti, kteří neabsolvují testování (či nesplní podmínku očkování nebo prodělaného Covidu v posledním půlroce), musí podle nařízení MZ ČR nosit ochranu úst i během vyučovacích hodin.

Součástí preventivních opatření je i používání desinfekce, větrání, karanténní místnosti pro studenty s příznaky onemocnění a některé další úpravy školního režimu.

Podrobnější informace vždy publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

Informace pro nové studenty a jejich rodiče

  Protiepidemická opatření na GMH v září 2021 (pdf)

  Informace o testování od laboratoře (pdf)

Rodiče v následujících dnech obdrží přístupové údaje do informačního systému  Edupage. Využijeme mailový kontakt uvedený v přihlášce na SŠ.
Studentům budou přístupové údaje sděleny jejich třídními profesory na začátku školního roku.

 

 

Stalo se...

Vysvědčení vydaná 30. 6. 2021 se stala definitivní tečkou za pošahaným školním rokem.

Rozloučení s maturanty, které bylo velmi vzdálenou náhradou za maturitní ples a poslední zvonění, se konalo 25. 6. 2021. Připravovanou zahradní slavnost zhatilo plačtivé počasí, takže se nad reji místo hvězdného nebe klenul sněhobílý strop tělocvičen. Díky němu nebyla ani letos přerušena tradice šerpování maturantů.

Letos se nemohl konat tradiční maturitní ples. Místo něj bylo malou náplastí pro naše 1. a 4. ročníky slavnostní setkání 14. 6. 2021 v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Nejdříve v ní od 17:00 konala mírně opožděná imatrikulace 1. ročníku. Od 17:00 proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení našim absolventům.
Druhou (dozajista méně oficiální) náhradou bude naše zahradní slavnost 25. 6. 2021 (viz pozvánka vpravo).

Čtyřleté úsilí studentů našich 4. ročníků bylo od 1. do 4. 6. 2021 završeno ústními maturitními zkouškami.

26. 5. 2021 se po půl roce do školy konečně vrátili i studenti 1. až 3. ročníku. Závěr školního roku tedy alespoň vzdáleně připomíná normální stav, pokud tedy nepočítáme četné změny rozvrhu v souvislosti s maturitami, pravidelné PCR testování a a obličeje ukryté pod respirátory, zpočátku trvale, později pak o přestávkách a při pobytu na chodbách.

Písemné testy státní části maturitních zkoušek se konaly 24. a 25. 5. 2021. Studenti 4. ročníku tak po dlouhé době poprvé znovu zavítali školy.

Prvními žáky, kteří v roce 2021 navštívili učebny, nebyli naši studenti, ale uchazeči o studium na GMH. 3. 5. a 4. 5. 2021 totiž proběhly přijímací zkoušky do budoucího 1. ročníku. Poté chodby opět na tři týdny utichly.

Rok 2021 začal v kompletně distančním režimu. Učebny i chodby znovu osiřely, ožívají jen sporadickým přecházením některých pedagogů, kteří z učeben vedou své online hodiny. Všichni zvědavě očekávali počátek března, který měl být údajně  spojený nejen s návratem maturantů, ale i s jakýmsi povinným testováním. Zhoršení epidemie však všem podobným úvahám zatnulo nadějný tipec.

 

Aktuality:

 

Nový školní rok 2021/2022

zahájíme ve středu 1. září v 9:00.

(V dalších dnech vyučování začíná
v obvyklou dobu, tedy od 8:00.)

 

Co nás od září čeká?

Všechny třídy mají své výchozí útočiště v pavilonu Milada.

Třídními profesory 1. ročníku jsou Mgr- Jana Rybínová (1.A) a Mgr. Irena Šimková (1.B).
Ostatní třídy se mohou těšit na své dosavadní třídní profesory.

Rozdělení studentů 1. ročníku do tříd bude zveřejněno na dveřích školy, případně ho najdete na stránce pro přijaté uchazeče.

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové