poslední aktualizace 18. 4. 2021

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

František Šedivý při otevření Gymnázia Milady HorákovéV úterý 23. února 2021 ve věku 93 let zemřel po dlouhé těžké nemoci předseda Klubu dr. Milady Horákové a bývalý místopředseda Konfederace politických vězňů ČR pan

ing. František Šedivý,

který se významnou měrou zasloužil i o vznik našeho gymnázia.

Poznali jsme ho jako statečného a čestného člověka s noblesním chováním a smyslem pro humor, který ho neopouštěl ani v nejtěžších chvílích jeho života.

Velmi rád se setkával s mladými lidmi a atmosféra jeho besed se studenty GMH byla vždy přátelská a bezprostřední.
Čest jeho památce!

 

Epidemie koronaviru - aktuální stav

Na základě aktuálních nařízení jsme nuceni zavádět opatření s cílem snížit riziko epidemie. Hlavním komunikačním kanálem je informační systém Edupage.

Podle nařízení vlády ze dne 26. 2. 2021 všechny třídy i nadále mají distanční výuku.

Tento stav platí do odvolání. Všem přejeme pevné zdraví a klidné předjaří.

 

 

Stalo se...

Rok 2021 začal v kompletně distančním režimu. Učebny i chodby znovu osiřely, ožívají jen sporadickým přecházením některých pedagogů, kteří z učeben vedou své online hodiny. Všichni zvědavě očekávali počátek března, který měl být údajně  spojený nejen s návratem maturantů, ale i s jakýmsi povinným testováním v podobě vytírání čehosi kamsi. Zhoršení epidemie však všem podobným úvahám zatnulo nadějný tipec.

25. 11. 2020 se do prezenční výuky vrátili studenti maturitního ročníku. 7. 12. se na vždy na týden do školy podívali i studenti 1. až 3. ročníku. Ovšem už na začátku prodloužených vánočních prázdnin vláda vyhlásila návrat do nejpřísnějšího stupně omezení, tedy pro všechny středoškoláky znovu distanční výuku .

Druhá vlna koronavirové epidemie 5. 10. 2020 opět uzavřela všechny střední školy. Veškerá výuka se odehrává distančním způsobem. Na rozdíl od jara čím dál více využíváme Office 365 a online formy prostřednictvím aplikace Teams.

Podzimní maturitní zkoušky se konaly v úterý 15. 9. 2020 od 14:30.

Úvodní soustředění 1. ročníků proběhlo pro třídu 1.A ve dnech od 9. do 11. 9. 2020 a pro třídu 1.B ve dnech od 10. do 12. 9. 2020.

1. 9. 2020 jsme po téměř půlroční koronavirové pauze zahájili nový školní rok 2020/2021. Třídními profesory 1. ročníku jsou mgr. Martina Kučerová (1.A) a PaedDr. Jitka Neumanová (1.B). Novou členkou pedagogického sboru je Ing. Lenka Suchánková vyučující matematiku a informatiku.

Od 9. do 11. 6. 2020 proběhly ústní maturitní zkoušky. 17. 6. 2020 naši absolventi dostali své maturitní vysvědčení. Poslední verš letošního maturitního eposu dozněl na večírku 19. 6. 2020, jemuž svou chvějivě deštivou náruč poskytl podnik "Na Tý louce zelený".

Písemné didaktické testy z matematiky, angličtiny a češtiny naši maturanti absolvovali 1. a 2. 6. 2020.

11. 3. 2020 byly uzavřeny všechny základní a střední školy v České republice v důsledku pandemie koronaviru Covid-19.

 

Aktuality:

 

Přijímací řízení do 1. ročníku

Všechny podstatné informace najdete na samostatné stránce.

Otevíráme 2 třídy čtyřletého studia, přijmeme tedy 60 uchazečů.

Do přijímacího řízení na GMH pro školní rok 2021/2022 je přihlášeno 177 uchazečů.

Přijímací zkoušky se konají 3. a 4. 5. 2021,
pozvánky a informace k přijímacím zkouškám rozešleme v pondělí 19. 4. 2021.

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové