poslední aktualizace 19. 5. 2020

Seminář z biologie

Na této stránce jsou průběžně zveřejňovány informace a studijní materiály pro studenty navštěvující seminář z biologie a pro maturanty.

Seminář pro 3. a 4. ročník

  Formulář - námět seminární práce (doc) - správně přejmenovaný a vyplněný formulář (viz zadání seminárních prací) zašlete mailem v daném termínu na adresu vyučujícího semináře.
Používejte pouze formát doc (docx), rtf nebo pdf.

Maturity 2020

  Maturitní okruhy z biologie (pdf)

  Obrazové přílohy k maturitním otázkám (zip)

 

 

Přehledy pro studium

  Buňka - základy cytologie (pdf)

  Buněčné dýchání (pdf)

  Fotosyntéza (pdf)

  Názory na vznik života (pdf)

  Názory na vývoj života (pdf)

  Vývoj člověka (pdf)

  Ekologie (pdf)

  Základy etologie (pdf)

  Viry (pdf) - rozšířená verze učiva 1. ročníku určená pro maturanty

  Prokaryota (pdf) - rozšířená verze učiva 1. ročníku určená pro maturanty

  Genetika 1 (pdf) - molekulární genetika (stavba a funkce DNA a RNA, proteosyntéza, typy genů) a buněčná genetika (uložení genetické informace v buňkách a její přenos při buněčném dělení)

  Genetika 2 (pdf) - genetické určení pohlaví, dědičnost kvalitativních znaků (principy křížení, Mendelovy a Morganovy zákony), gonozomální dědičnost

  Genetika 3 (pdf) - dědičnost kvantitativních znaků, dědivost, mutace, genetika populací a genetika člověka 

  Genetika - souhrn (pdf) - souhrn všech témat genetiky (díly 1 až 3) v jednom souboru 

 

Prezentace

  Vývoj života na Zemi (ppt)

  Ekologie (ppt)

  Genetika 3 (ppt)

  Prezentace ze semináře 19. 5. 2020 (ppt)