publikováno 23. 9. 2009

Slavnostní otevření gymnázia

1. září 2009 byl krásný slunečný den. V 10 hodin dopoledne se na nádvoří nově otvíraného Gymnázia Milady Horákové sešli první studenti, jejich rodiče a profesoři, žáci i učitelé ZŠ Na Planině a čestní hosté.

Otevření nového gymnázia svou účastí podpořili místopředseda Senátu Parlamentu ČR MVDr. Jiří Liška a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Marek Benda. Za resort školství jsme přivítali ministryni školství PhDr. Miroslava Kopicovou, náměstka ministryně RNDr. Jindřicha Kitzbergera a náměstka ústřední školní inspektorky PaedDr. Jaroslava Müllnera. Jménem zřizovatele se slavnostního otevření zúčastnili náměstkyně primátora hl. m. Prahy Bc. Markéta Reedová, zastupitelka a členka výboru pro výchovu a vzdělávání MUDr. Michaela Bartáková, ředitel odboru školství MHMP PhDr. Mgr. Pavel Drtina a další hosté. Městkou část Praha 4 reprezentovali starosta Ing. Pavel Horálek, zástupkyně starosty pro oblast školství Ivana Staňková, vedoucí odboru školství Mgr. Jana Ságlová a další hosté. Na slavnostním otevření nemohli chybět ani předsedkyně Konfederace politických vězňů MUDr. Naděžda Kavalírová, předseda Klubu Milady Horákové Ing. František Šedivý a mnoho dalších.

Slavnost byla zahájena hymnou ČR. Po úvodním slovu ředitele gymnázia Mgr. Filipa Nováka ke studentům promluvili čestní hosté.

Místopředseda Senátu MVDr. Jiří Liška ocenil vznik gymnázia jako významný přínos do debaty o odkazu naší minulosti. Studentům popřál, aby poznali, že existují trvalejší hodnoty než okamžitý osobní prospěch.

Ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová škole popřála ducha statečnosti a odvahy a zdůraznila, že  dějiny ovlivňují náš život více, než jsme ochotni připustit.

Poslanec Marek Benda připomněl, že kdo se nedokáže poučit z chyb minulosti, bude nucen je v budoucnu opakovat.

Náměstkyně primátora Bc. Markéta Reedová na příkladu Milady Horákové ukázala, že zlu se musí čelit vždy a za všech okolností. Studentům zdůraznila jejich unikátní zakladatelskou roli, kterou už žádná další generace jejich následovníků nezažije.

Zastupitelka MUDr. Michaela Bartáková připomněla dlouhé a nelehké úsilí o vznik gymnázia i jeho význam pro školství celé Prahy a jejího okolí.

Starosta MČ Praha 4 Ing. Pavel Horálek potvrdil, že  MČ Praha 4 si dobře uvědomuje výjimečnost gymnázia a poděkoval všem, kteří jeho vznik dlouhá léta připravovali.

Předsedkyně Konfederace politických vězňů MUDr. Naděžda Kavalírová v roli "dobré sudičky" popřála všem studentům, pedagogům i rodičům pohodové prostředí a trvalou touhu po poznání pozitivního myšlení.

Předseda Klubu Milady Horákové Ing. František Šedivý vyzdvihl okamžik zahájení jako vstup do nového života nejen pro gymnázium, ale i pro celý školní areál Na Planině. Vyjádřil přesvědčení, že gymnázium přispěje k šíření hlavního odkazu Milady Horákové - životu v pravdě, který však není vůbec lehký.

Za zvuků studentské hymny "Gaudeamus igitur" hosté přestřihli symbolickou pásku. Studentům a jejich profesorům začal první školní den...

 

(Fotografie ze zahájení najdete v naší fotogalerii.)