img00056.jpg

Za tělocvičnami hřiště a jakési větší lego...